635-2031/01 – Tepelně energetická zařízení (TEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
RIG005 Ing. et Ing. David Rigo
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s různými energetickými zařízeními běžně používanými v našich provozech, jejich principem, konstrukcí vyzdívek a jejich tepelným režimem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti získají ucelený přehled o průmyslových pecích a ostatních energetických zařízeních, jejich využití a konstrukcích. Dále se seznámí s topnými systémy používanými v průmyslových pecích, základními typy hořáků a vlastnosti plamene.

Povinná literatura:

[1] MACHÁČKOVÁ, A., MRŇKOVÁ, L. Průmyslové pece. [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava, 2013. 120 s. [2] TICHÝ, O. Tepelná technika pro keramiky. 1. vyd. Praha, ČSVTS 2004, 211 s. ISBN 80–02–01570–3. [3] SVOBODA, A. et al. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 1997. ISBN 80-902339-6-1. [4] BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-471-39015-2.

Doporučená literatura:

[1] PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece. 2.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, 1987. 384 s. ISBN nemá. [2] KREMER, R., OBROUČKA, K. Ohřev kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. 422 s. ISBN nemá. [3] ENCYKLOPEDIE PLYNÁRENSTVÍ. Kolektiv autorů. Praha, 2006. 635 s. ISBN 978–80–7328–105–2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Přehled základních energetických zařízení. • Průmyslové pece. Rozdělení pecí dle technologického určení, dle zdroje tepla, dle pracovního prostoru. Účinnost pecí. • Tavicí pece – vysoká pec, kuplovna, konvertor, tandemová pec, elektrická oblouková pec. • Pece pro tepelné zpracování – průběžné a poklopové pece. • Ohřívací pece – hlubinné, komorové, strkací, krokové, karuselové. • Indukční a elektronové pece. • Sklářské pece. • Pece komorové, tunelové, šachtové, karuselové, rotační. • Vyzdívky pecí – přehled žárovzdorných materiálů určených pro pracovní vyzdívky pecí. • Základy teorie hoření, stabilita fronty hoření, meze vznětlivosti, aktivace reakcí hoření, aktivační energie a zápalná teplota. Inhibitory a katalyzátory hoření. • Hořáky pro plynná, kapalná a tuhá paliva, charakteristické vlastnosti a výpočty základních typů hořáků, klasifikace vlastnosti plamene, topné systémy a jejich aplikace v praxi. • Průmyslové hořáky injektorové, s proudovými směšovači, vířivé, sálavé, impulzní, rekuperační, regenerační. Hořáky zapalovací, stabilizační a pilotní. Nízkoemisní hořáky. • Regulace výkonu a spalovacího poměru plynových hořáků. • Měření teploty a tlaku v pecích a potrubních systémech. Měření průtoku. • Transitní plynovody, kompresorové stanice. • Základní zařízení pro přípravu surovin v energetice. • Kotle – fluidní, práškové, roštové.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní