635-2033/03 – Základy termodynamiky (ZT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - použít zákony ideálních plynů pro řešení úloh, - řešit úlohy o směsích plynů, - charakterizovat vlastnosti reálných plynů, - řešit tepelné cykly, - řešit proudění dýzami, - znát základy teorie vlhkého vzduchu - používat tabulky a diagramy vodní páry.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základními zákony termodynamiky, stavovými veličinami ideálních plynů. Vysvětluje veličiny teplo, práce, technická práce. Další témata jsou stavová rovnice, směsi plynů, základní změny stavů ideálních plynů, entropie, termodynamické diagramy, vratné a nevratné změny, Carnotův cyklus, otevřené systémy, reálné plyny a páry, základní výpočty procesů s vlhkým vzduchem, termodynamika proudění plynů, oběhy tepelných motorů a turbín, komprese, obrácený oběh, tepelná čerpadla, parní tepelné oběhy.

Povinná literatura:

[1] PAVELEK, M. aj. Termomechanika. 1. vyd., Brno : CERM, 2003. 284 s. [2] BRESTOVIČ, T., ČARNOGURSKÁ, M. Zdroje a premeny energie. Košice: TU v Košicích, 2012. ISBN 978-80-553-1013-8. [3] HLOUŠEK, J. aj. Termomechanika. 1. vyd., Brno : Nakladatelství VUT, 1991. 297 s. [4] BLAHOŽ, V., LAPČÍK, V.: Návody do cvičení z termomechaniky. Ostrava: VŠB 1987. 221 s. [5] KRAUSE, E. Fluid Mechanics. Berlin: Springer Verlag, 2005. ISBN 3-540-22981-7.

Doporučená literatura:

[1] ČARNOGURSKÁ, M., PIATNIČKA, I. Termomechanika – Návody na riešenie príkladov z termomechaniky. Bratislava: Alfa, 1987. [2] PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1748-4. [3] JUREČKA, P. Proudění a sdílení tepla: cvičení do předmětu "Sdílení tepla a proudění“. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1083-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost fyziky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• První zákon termodynamiky, teplo, práce, stavové veličiny ideálních plynů. • Směsi plynů. • Entalpie, technická práce. Základní změny v p-v diagramu. • Entropie. Druhý zákon termodynamiky, vratné a nevratné procesy. • Carnotův cyklus. • Základní změny v T-s diagramu. • Reálné plyny a páry. Var a kondenzace. Diagramy vodní páry. • Vlhký vzduch, Mollierův diagram. Základní výpočty procesů s vlhkým vzduchem. • Termodynamika proudění plynů. • Tepelné oběhy tepelných motorů. Plynové turbíny, raketový motor. • Kompresory. • Obrácený oběh, tepelná čerpadla, chladicí systémy. • Parní tepelné oběhy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.