635-2034/03 – Keramické materiály pro energetické procesy (KMEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - identifikovat rozdíly keramických materiálů od materiálů kovových - určit přednosti jednotlivých druhů keramických materiálů - rozhodnout o aplikaci konkrétních keramických materiálů v definovaných podmínkách - aplikovat získané poznatky v procesech technologie výroby a užití keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti tradičních a žárovzdorných keramických materiálů. Pozornost je věnována základním charakteristikám keramických materiálů, jsou uváděny soustavy surovin pro jejich výrobu. V předmětu jsou prezentované charakteristiky, rozdělení a vlastnosti keramických hmot, včetně postupů jejich tvarování a dalších etap technologie výroby keramiky. Součásti předmětu je stručná charakteristika vlastností a aplikace tradičních a žárovzdorných keramických materiálů v praxi, zvláště v energetických zařízeních.

Povinná literatura:

[1] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. [2] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [3] KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., VOJTĚCH, D. Úvod do studia materiálů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-568-4. [4] SURENDRANATHEN, A., O. An Introduction to Ceramic and Refractories. New York: Taylor & Francis Group, 2015. ISBN 978-1-4822-2044-5.

Doporučená literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000. [2] BEDNÁŘ, B., FLEMR, V., KRATOCHVÍL, B. Nové materiály: Stručná informace o vlastnostech a použití. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1991. ISBN 80-7080-098-4. [3] JANOVEC, J., CEJP, J., STEIDL, J. Perspektivní materiály. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Charakteristika a rozsah oboru, definování a rozdělení keramických materiálů. • Charakterizace struktury a vlastností keramických materiálů s aspektem na jejich odlišení od materiálů kovových. • Definování chemických a fázových složek keramických materiálů, rozdíly mezi skelnou a krystalickou fází. • Charakterizace surovin pro výrobu keramických materiálů, základní oxidy a soustava SiO2-Al2O3. • Fázové rovnováhy v keramických materiálech, změny fázového složení se změnou teploty, rozpouštění pevných látek v taveninách, reakce pevných látek. • Přehled základních technologických postupů přípravy keramických materiálů. • Sušení keramických materiálů. Bezpečná a nebezpečná oblast sušení, Bigotova křivka, teplotní a časový režim sušení, výpal keramických výrobků, reakce v průběhu výpalu, výpal za přítomnosti a bez přítomnosti taveniny. • Obecné zásady volby keramických materiálů pro průmyslové aplikace, tradiční technické keramické materiály na bázi jílových surovin, vlastnosti a možnosti jejich využití • Hlavní typy žárovzdorných tvarových hutných materiálů podle chemického a fázového složení a jejich vlastností. • Hlavní typy žárovzdorných netvarových materiálů podle chemického a fázového složení a jejich vlastností. • Tepelně izolační keramické materiály. Metody výroby lehčeného ostřiva a lehčených produktů. • Aplikace keramických materiálů v energetickém průmyslu, materiály pro nízkoteplotní a pro vysokoteplotní aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.