635-2036/01 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - popsat problematiku z oblasti tepelné energetiky - charakterizovat vybranou technologii z oblasti navštíveného podniku nebo instituce - prezentovat vybranou technologii související se studijním oborem - zpracovat zprávu o absolvování oborové praxe v podniku nebo instituci. dent bude umět: - popsat problematiku související s tématem bakalářské práce - obhajovat teoretické podklady, vytvořit závěry práce a bude připraven přednést a obhájit bakalářskou práci - individuálně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na svou bakalářskou práci - sestavit souhrn literárních poznatků tématu, vyhodnotit literární podklady a také bude umět sestavit závěry bakalářské práce

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předat studentům poznatky z oblasti tepelné energetiky. V rámci předmětu absolvují studenti praxe v podnicích, institucích nebo na pracovištích VŠB-TUO. Součástí předmětu mohou být také exkurze do oborově zaměřených podniků a institucí, zejména v ČR.

Povinná literatura:

[1] Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání bakalářské práce. [2] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle pokynů katedry 635, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/. [3] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. [4] Articles from scientific publications obtained through e-resources, such as ProQuest, Scopus, Springer Link, the Web of Knowledge, etc., or from expert databases such as Metadex, Metal.

Doporučená literatura:

[1] Pokyny fakulty pro vypracování diplomových prací. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Před zahájením vlastní praxe (zpravidla do poloviny daného semestru) student kontaktuje garanta předmětu a požádá o návrh obsahu oborové praxe a vedoucího pro konzultace. • Student vyjádří souhlas s obsahem a termínem praxe. • Student oznámí nástup na praxi v den nástupu. • Student řádně vykonává oborovou praxi. • Student neprodleně informuje vedoucího oborové praxe o překážkách v řádném vykonávání praxe. • Student oznámí ukončení praxe, odevzdá: potvrzení o průběhu praxe včetně hodnocení studenta odpovědným pracovníkem a zprávy o průběhu oborové praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Min. 2 týdny praxe v podnicích, institucích nebo na pracovištích VŠB-TUO se zaměřením souvisejícím se studijním programem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní