635-2037/01 – Zkoušení materiálů pro tepelné procesy (ZMTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat materiály pro tepelné procesy na základě jejich vlastností - posoudit vlastnosti materiálů pro teplené procesy z pohledu jejich složení a struktury - bude umět predikovat životnost daných materiálů v závislosti na jejich vlastnostech - bude umět posuzovat možnost aplikace materiálů pro provozní podmínky - bude schopen stanovit vlastnosti materiálů pro tepelné procesy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vliv struktury materiálu na vlastnosti. Kritéria hutnosti. Velikost částic a velikost povrchu práškových materiálů. Mechanické vlastnosti. Tepelné vlastnosti. Termomechanické vlastnosti. Koroze materiálů pro tepelné procesy. Reologie materiálu pro tepelné procesy. Chování surovin a vysokoteplotních materiálů při zvýšených a vysokých teplotách.

Povinná literatura:

[1] ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. [2] ŠAŠEK, L. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. [3] BEDNÁŘ, B., FLEMR, V., KRATOCHVÍL, B. Nové materiály: Stručná informace o vlastnostech a použití. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1991. ISBN 80-7080-098-4. [4] ROUTSCHKA, G. Refractory materials: Basics – Structures –Properties. 2nd Ed. Essen: Vulkan Verlag, 2004. ISBN 3-8027-3154-9.

Doporučená literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000. [2] KALOUS, V. et al. Metody chemického výzkumu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. [3] KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., VOJTĚCH, D. Úvod do studia materiálů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-568-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Kritéria hutnosti. Metody stanovení hustoty, objemové hmotnosti, nasákavosti, zdánlivé a skutečné pórovitosti. Rozdělení velikosti pórů. • Automatické stanovení hustoty. Rtuťová porozimetrie. Stanovení propustnosti pro plyny. • Popis granulometrické skladby surovinové směsi. Sítový rozbor, počítače částic, třídiče. Zásady využití jednotlivých metod pro popis granulometrické skladby. • Měrný povrch práškových látek. Permeabilní a sorpční metody stanovení velikosti měrného povrchu. • Mechanické vlastnosti anorganických nekovových materiálů. Vztahy mezi strukturou materiálů a teoretickou pevností. Pevnost v tlaku, tahu, ohybu a ohybu rázem. • Youngův modul pružnosti – statické a dynamické metody stanovení modulu pružnosti. Tvrdost a mikrotvrdost. Odolnost vůči otěru. • Tepelné vlastnosti. Tepelná kapacita. Efektivní součinitel tepelné vodivosti. Metody stanovení součinitele tepelné vodivosti. Metody stanovení součinitele teplotní vodivosti. • Teplotní roztažnost. Metody stanovení teplotní roztažnosti. • Termomechanické vlastnosti. Pevnost v ohybu za vysokých teplot. Únosnost v žáru. Tečení v tlaku. Odolnost proti náhlým změnám teploty. Žáruvzdornost. Objemová stálost při vysokých teplotách • Koroze nekovových anorganických materiálů. Mrazuvzdornost. • Reologie hmot pro přípravu materiálů pro tepelné procesy. Druhy hmot z hlediska napěťově deformačního chování. Viskozita suspenzí. Ztekucování. Plasticita těst. • Příprava netvarových materiálů. Stanovení vlastností netvarových materiálů. • Vysokoteplotní zpracování nekovových anorganických heterogenních materiálů. Vyjádření obsahu vody a její odstraňování. Děje při odchodu vody ze systému. Principy a způsoby odstraňování vody ze systému. Slinování. Způsob slinování a jejich principy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní