635-2038/01 – Měření tepelně technických veličin (MTTV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat prvky měřicího řetězce a rozumět jejich funkci, - znát metody a snímače pro měření teploty, tlaku, rychlosti, průtoku, vlhkosti, analýzy plynů, - zvolit vhodný snímač a metodu zpracování signálu pro měřenou veličinu, - navrhnout metodu měření a stanovit nejistotu měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí měřicích metod v oblasti tepelně-technických veličin. Student se seznámí s celým měřicím řetězcem od snímače až po vyhodnocovací přístroj, s principy analogového a číslicového měření včetně vyhodnocení nejistoty měření. Detailněji se předmět zabývá měřením teploty, tlaku, vlhkosti, objemového a hmotnostního průtoku a analýzou plynu, a to jak v laboratorních, tak v provozních podmínkách.

Povinná literatura:

[1] MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi, Praha: BEN, 2011. [2] KREIDL, M. Měření teploty, Praha: BEN, 2005. [3] NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982. [4] COGGAN, D. A. Fundamentals of Industrial Control: Practical Guides for Measurement and Control. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA), 2005. ISBN 1-55617-863-8.

Doporučená literatura:

[1] BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D. Algoritmy číslicového zpracování signálů. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2. [2] https://www.omegaeng.cz/. [3] KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00134-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalost fyziky. Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Obor metrologie, mezinárodní a státní metrologické instituce, etalony, jednotky SI. • Metody měření a typy měřicích systémů. Kreslení měřicích obvodů v projektové dokumentaci. Prvky měřicího řetězce. • Typy snímačů podle fyzikálního principu. • Analogová úprava signálu snímače - operační zesilovač, filtrace, analogová integrace, derivace. • Převodníky napětí-proud, A/D a D/A, multiplexery. • Přenosová trasa, základy elektromagnetické kompatibility. • Základní charakteristiky analogového signálu, frekvenční rozklad, parametry vzorkování. • Vyhodnocovací přístroje, měřicí karty, měřicí ústředny, virtuální přístroje. Vlastnosti přístrojů. • Základní postupy zpracování měřených dat. Stanovení nejistoty přímých a nepřímých měření. • Kontaktní způsoby měření teplot, termočlánky, kompenzace teploty srovnávacího spoje, odporové teploměry, termistorové teploměry. • Bezkontaktní měření teplot, pyrometry totálně radiační, spektrální, poměrové. Kalibrace pyrometrů. Termovizní kamery. • Měření tlaku, principy, typy snímačů. • Měření objemového a hmotnostního průtoku, rychlostní měřiče, objemové měřiče, Pitotova trubice, clona, dýza, mechanické anemometry a termoanemometry, moderní snímače. • Analýza složení plynů, chemický, infra-radiační, magnetický, elektrochemický princip. Měření vlhkosti, typy vlhkoměrů. Stanovení tuhých emisí, metodiky měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní