635-2038/03 – Měření tepelně technických veličin (MTTV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat prvky měřicího řetězce a rozumět jejich funkci, - znát metody a snímače pro měření teploty, tlaku, rychlosti, průtoku, vlhkosti, analýzy plynů, - zvolit vhodný snímač a metodu zpracování signálu pro měřenou veličinu, - navrhnout metodu měření a stanovit nejistotu měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí měřicích metod v oblasti tepelně-technických veličin. Student se seznámí s celým měřicím řetězcem od snímače až po vyhodnocovací přístroj, s principy analogového a číslicového měření včetně vyhodnocení nejistoty měření. Detailněji se předmět zabývá měřením teploty, tlaku, vlhkosti, objemového a hmotnostního průtoku a analýzou plynu, a to jak v laboratorních, tak v provozních podmínkách.

Povinná literatura:

[1] MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi, Praha: BEN, 2011. [2] KREIDL, M. Měření teploty, Praha: BEN, 2005. [3] NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982. [4] COGGAN, D. A. Fundamentals of Industrial Control: Practical Guides for Measurement and Control. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA), 2005. ISBN 1-55617-863-8.

Doporučená literatura:

[1] BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D. Algoritmy číslicového zpracování signálů. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2. [2] https://www.omegaeng.cz/. [3] KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00134-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Obor metrologie, mezinárodní a státní metrologické instituce, etalony, jednotky SI. • Metody měření a typy měřicích systémů. Kreslení měřicích obvodů v projektové dokumentaci. Prvky měřicího řetězce. • Typy snímačů podle fyzikálního principu. • Analogová úprava signálu snímače - operační zesilovač, filtrace, analogová integrace, derivace. • Převodníky napětí-proud, A/D a D/A, multiplexery. • Přenosová trasa, základy elektromagnetické kompatibility. • Základní charakteristiky analogového signálu, frekvenční rozklad, parametry vzorkování. • Vyhodnocovací přístroje, měřicí karty, měřicí ústředny, virtuální přístroje. Vlastnosti přístrojů. • Základní postupy zpracování měřených dat. Stanovení nejistoty přímých a nepřímých měření. • Kontaktní způsoby měření teplot, termočlánky, kompenzace teploty srovnávacího spoje, odporové teploměry, termistorové teploměry. • Bezkontaktní měření teplot, pyrometry totálně radiační, spektrální, poměrové. Kalibrace pyrometrů. Termovizní kamery. • Měření tlaku, principy, typy snímačů. • Měření objemového a hmotnostního průtoku, rychlostní měřiče, objemové měřiče, Pitotova trubice, clona, dýza, mechanické anemometry a termoanemometry, moderní snímače. • Analýza složení plynů, chemický, infra-radiační, magnetický, elektrochemický princip. Měření vlhkosti, typy vlhkoměrů. Stanovení tuhých emisí, metodiky měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní