635-2040/03 – Bakalářský seminář I (BS I)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+7
kombinovaná Zápočet 0+21

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - popsat problematiku související s tématem bakalářské práce - obhajovat teoretické podklady, vytvořit závěry práce a bude připraven přednést a obhájit bakalářskou práci - individuálně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na svou bakalářskou práci - sestavit souhrn literárních poznatků tématu, vyhodnotit literární podklady a také bude umět sestavit závěry bakalářské práce

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznámí studenty s postupem při vyhledávání a zpracování literárních údajů dle zásad pro vypracování bakalářské práce. Student bude schopen zpracovat literární zdroje související se zadaným tématem bakalářské práce. Součástí předmětu je řešení bakalářské práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta na základě zadaného tématu bakalářské práce.

Povinná literatura:

[1] Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava se zaměřením na tepelnou energetiku, [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. [4] Standards for citing literature.

Doporučená literatura:

[1] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle pokynů katedry 635, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/635. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Seznámení s požadavky kladenými na bakalářskou práci, diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu bakalářské práce. • Zpracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku bakalářské práce. • Rozbor min. 2 zahraničních a 2 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podklad pro bakalářskou práci. • Průběžné konzultace dle potřeby s vedoucím nebo konzultantem bakalářské práce. • Kontrola rešerše, literárních rozborů a průběhu psaní bakalářské práce a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.