635-2043/01 – Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy (STMEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - vysvětlit a odvodit vlastnosti základních surovin na základě jejich původu, podmínek vzniku a struktury - formulovat pochody a přeměny, které v surovinách nastávají při jejich zahřívání - zvolit úpravárenské postupy a zařízení pro zpracování surovin - orientovat se v postupech přípravy pracovních směsí a způsobech tvarování nekovových anorganických materiálů - aplikovat své teoretické poznatky k návrhům složení a úpravy pracovních směsí podle konkrétních požadavků

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod, všeobecná mineralogie, vlastnosti nerostů. Systematická mineralogie, mineralogický systém. Vztahy mezi původem surovin, strukturou a vlastnostmi. Křemičitany. Petrologie. Přírodní keramické suroviny. Jílové minerály, jejich vysokoteplotní chování. Syntetické suroviny a pomocné suroviny. Druhotné suroviny, strusky, popílky, odpady z vlastní výroby. Těžba, úprava a vzorkování surovin. Příprava pracovních směsí. Základní postupy tvarování. Keramika na bázi jílových minerálů.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 80-86821-11-0. [3] KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. [4] SLIVKA, V. et al. Těžba a úprava silikátových surovin. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-0-X. [5] DOMONE, P., ILLSTON, J. Construction Materials: Their Nature and Behaviour. 4st ed. London: Spon Press, 2010. ISBN 978-0-415-46516-8.

Doporučená literatura:

[1] ZÁDRAPA, K. Keramické suroviny a jejich úprava. 3. vyd. Praha: SNTL, 1971. [2] BERNARD, J. H., ROST, R. Encyklopedický přehled minerálů. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0360-6. [3] POSPÍŠIL, Z., KOLLER, A., RATH, J. Jemná keramika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. [4] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. [5] ŠAŠEK, L. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní pojmy, terminologie. • Všeobecná mineralogie - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů, voda v nerostech. • Systematická mineralogie - mineralogický systém. • Vztahy mezi původem surovin, strukturou a vlastnostmi. • Křemičitany – struktura, charakteristika jednotlivých podtříd. • Petrologie - horniny vyvřelé, usazené, metamorfované. • Keramické suroviny – plastické suroviny, struktura jílových minerálů, vysokoteplotní reakce jílových minerálů, neplastické suroviny, - taviva, ostřiva. • Suroviny pro technickou, stavební a žáruvzdornou keramiku, syntetické suroviny. • Druhotné a pomocné suroviny. • Suroviny pro výrobu glazur, smaltů a keramických povlaků. • Suroviny pro výrobu skla, sklokeramiky. • Suroviny pro výrobu anorganických pojiv – maltoviny, technická pojiva. • Těžba, doprava a skladování surovin – průzkum a hodnocení ložiska. • Odběr a úprava vzorků, základní zkoušky – fyzikální, vypalovací, fyzikálně chemické, chemické. • Úprava surovin, příprava pracovních směsí a tvarování keramických výrobků. • Keramika na bázi jílových minerálů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  19
        Zkouška Zkouška 75  32 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.