635-2044/03 – Počítačová podpora tepelně energetických procesů (PPTEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen na základě analytického modelu numericky řešit pomocí PC jednoduché, ale i složitější příklady z oblasti tepelných procesů, probíhajících v průmyslových tepelných zařízeních, ve stěnách obytných budov a při spalovaní paliv. Student se naučí tvořit jednoduché uživatelské aplikace, použitelné pro zákazníka neznalého postupů řešení těchto problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními možnostmi tabulkového kalkulátoru Microsoft Office Excel a použitím tohoto aparátu při numerických výpočtech úloh z oblasti tepelných procesů, probíhajících především v metalurgickém průmyslu. V průběhu kurzu se studenti naučí ovládat matematické, statistické, logické funkce aplikace Excel a řídicí prvky formuláře. Pro prezentaci získaných výsledků budou využity základní grafické možnosti aplikace Excel. Součástí kurzu bude programovací jazyk VBA.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. 680 s. ISBN 80–03–00366–0. [2] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. Ostrava: VŠB TUO, 1999. 129 s. ISBN 80-7078-974-3. [3] WALKENBACH, J. Microsoft office Excel 2007 - Vzorce a výpočty. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2008. 712 s. ISBN 978–80–251–1765–1. [4] PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. přeprac. vyd. Ostrava: VŠB TUO, 2008. 177 s. ISBN 978–80–1748–4. [5] TALER, J., DUDA, P. Solving Direct and Inverse Heat Conduction Problems. Berlin: Springer, 2006. ISBN 978-3-540-33470-5.

Doporučená literatura:

[1] WALKENBACH, J. Microsoft office Excel 2007 Programování ve VBA. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2008. 912 s. ISBN 978–80–251–2011–8. [2] BREDEN, M., SCHWIMMER, M. Excel 2007 VBA Velká kniha řešení. Computer Press, a.s. 2009. 685 s. ISBN 978-80-251-2698-1. [3] KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základy MS Excel. Pojmenování buněk, absolutní a relativní adresa, ověření dat, tvorba uživatelské aplikace s využitím ovládacích prvků formuláře. Praktický příklad z oblasti tepelných procesů. • Tvorba tabulek v MS Excel, automatické vyhledávání v tabulce. Cvičení na praktickém příkladu. • Aproximace termofyzikálních vlastností regresními funkcemi. • Využití logických funkcí při řešení konvektivního sdílení tepla pomocí kriteriálních rovnic. • Řešení soustavy lineárních rovnic. Maticové vzorce. • Princip řešení stacionárního vedení tepla iterační metodou. • Zpracování naměřených dat. Základní statistika - klouzavý průměr, medián, t-test, apod. Filtrace dat. • Návrh prezentace výsledků, obrázky a grafy. Tvorba statických a interaktivních grafů. • Metoda sítí. Návrh sítě, volba časového kroku. Výpočet pro různé okrajové podmínky. Příklad použití. • Využití maker v MS Excel – zobrazení karty Vývojář, tvorba maker, využití ovládacích prvků. • Základy programování ve VBA – procedury Sub a Function, deklarace proměnných, tvorba vlastních vzorců. Vytváření a používání doplňků. • Metoda InputBox v Excelu a ve VBA, funkce MsgBox jazyka VBA, práce s objekty Range. • Konstrukce With-End With, For Each-Next, GoTo, If-Then, Select Case. Objektové proměnné. • Ošetření chyb. • Tvorba uživatelských formulářů. • Tvorba technického textu v MS Word.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní