635-2046/01 – Zásobování teplem (ZT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIG005 Ing. et Ing. David Rigo
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat hlavní zásady vytápění budov z hlediska tepelně technických vlastností - charakterizovat základní zdroje tepla a druhy tepláren - kategorizovat výměníky tepla

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické znalosti v oblasti zásobování teplem. Pozornost je zejména věnována základním principům výpočtu tepelných ztrát, možnostem snížení nákladů na vytápění, základním typům zdrojů tepla. Student získá základní informace o zdrojích tepla a teplárnách, seznámí se s principem, provozem a konstrukcí kotlů na plynná a tuhá paliva a seznámí se s principy a základními druhy výměníků tepla.

Povinná literatura:

1. BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7. 2. KADRNOŽKA, J. a OCHRANA, L. Teplárenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. ISBN 80-7204-222-X 3. PŘÍHODA, M. Výměníky tepla. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. e-learningová skripta.

Doporučená literatura:

1. DUFKA, J. Hospodárné vytápění domů a bytů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2019-7. 2. SVOBODA, A. et al. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 1997. ISBN 80-902339-6-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tepelná pohoda – definice, vlivy, jejich činitelé. Tepelná produkce, rovnice tepelné pohody, termoregulace. Proudění ve vytápěném prostoru. 2. Vytápění budov – druhy vytápění, spotřeba tepla a paliva při vytápění budov. 3. Tepelné ztráty budov – ztráty prostupem stěnami a větráním. 4. Zásady navrhování konstrukcí a staveb z hlediska tepelně technických vlastností. 5. Tepelná čerpadla – princip, druhy, účinnost. 6. Další možnosti vytápění – podlahové, sálavé, infračervené, teplovzdušné. 7. Solární tepelné soustavy pro výrobu tepla, druhy kolektorů. 8. Druhy tepláren – teplárny parní, teplárny s plynovými turbínami, teplárny s plynovými spalovacími motory atd. 9. Parní a teplovodní kotle – roštové, práškové výtavné, granulační, fluidní jako zdroj tepelné energie při transformaci na energii elektrickou a tlakovou. 10. Tepelné sítě – rozvod tepla, druhy a konstrukce, předávací stanice, hydraulický výpočet, dimenzování průměru potrubí, teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory. 11. Klasifikace výměníků tepla. Význam výměníků tepla, úspora energie, úspora paliva, stupeň rekuperace, zvýšení spalné teploty, zvýšení výkonnosti agregátu. 12. Termický výpočet rekuperátorů. Diferenciální rovnice pro závislost mezi teplotou média a velikostí teplosměnné plochy. Řešení rovnice pro různé okrajové podmínky. 13. Konkrétní typy rekuperátorů. Podmínky provozování. 14. Regenerátory: Tepelný výpočet. Množství předaného tepla. Součinitel přenosu tepla. Hydraulický výpočet. Tlakové ztráty. Typy regenerátorů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní