635-2048/01 – Metody testování materiálů (MTM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - stanovit vybrané vlastnosti keramických materiálů - charakterizovat keramické materiály pro tepelné procesy na základě jejich vlastností - posoudit vlastnosti materiálů pro teplené procesy z pohledu jejich složení a struktury - predikovat životnost daných materiálů v závislosti na jejich vlastnostech - posuzovat vhodnost materiálů pro konkrétní aplikace

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními vlastnostmi keramických materiálů, převážně žárovzdorných, učí jak vlastnosti materiálů stanovovat a využívat jejich znalost k posouzení vhodnosti materiálů pro konkrétní aplikace. Kromě parametrů keramických produktů je věnovaná pozornost vlastnostem surovin pro jejich přípravu.

Povinná literatura:

1. ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 2. ŠAŠEK, L. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

Doporučená literatura:

1. KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kritéria hutnosti. Metody stanovení hustoty, objemové hmotnosti, nasákavosti, zdánlivé a skutečné pórovitosti, metody automatizovaného stanovování hustoty 2. Popis granulometrické skladby surovinové směsi. Sítový rozbor, počítače částic, třídiče. Zásady využití jednotlivých metod pro popis granulometrické skladby. 3. Měrný povrch práškových látek. Permeabilní a sorpční metody stanovení velikosti měrného povrchu. 4. Mechanické vlastnosti anorganických nekovových materiálů. Vztahy mezi strukturou materiálů a teoretickou pevností. Pevnost v tlaku, tahu a ohybu. 5. Youngův modul pružnosti – statické a dynamické metody stanovení modulu pružnosti. Tvrdost a mikrotvrdost. Odolnost vůči otěru. 6. Tepelné vlastnosti. Tepelná kapacita. Efektivní součinitel tepelné vodivosti. Metody stanovení součinitele tepelné a teplotní vodivosti. 7. Teplotní roztažnost. Metody stanovení teplotní roztažnosti. 8. Termomechanické vlastnosti. Pevnost v ohybu za vysokých teplot. Únosnost v žáru. Tečení v tlaku. Odolnost proti náhlým změnám teploty. Žáruvzdornost. Objemová stálost při vysokých teplotách. 9. Chemické a fázové složení keramických materiálů. Přehled základních metod pro popis chemického a fázového složení. 10. Metody termické analýzy, základní přehled. 11. Aplikace žárovzdorných materiálů z pohledu jejich funkčních vlastností.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZMP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní