635-2049/01 – Vedlejší energetické produkty (VEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - definovat tradiční pojivové systémy - teoreticky a prakticky využít znalosti o odpadních produktech z energetiky (zejména struskách a popílcích) - zhodnotit další využití druhotných surovin na základě jejich vlastností - definovat alkalicky aktivované materiály a geopolymery a jejich využití

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie výroby hlavních typů tradičních pojivových materiálů. Aplikace do stavebních hmot a materiálů. Dělení druhotných surovin. Vznik a vlastnosti druhotných surovin. Možnosti jejich využití. Alkalicky aktivované materiály a geopolymery. Princip geopolymerizace.

Povinná literatura:

1. SLIVKA, Vladimír, DIRNER, Vojtech, KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I: praktická příručka. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006. ISBN 80-248-1245-2. 2. VLČEK, Jozef, FIEDOR, Jiří. Průmyslové odpady: Strusky z výroby oceli. Ostrava, AMOS repro, 2015. ISBN 978-80-260-7775-6. ISBN 80-03-00188-9. 3. SCHULZE, W. Necementové malty a betony. Praha, SNTL, 1990. 271 s. 4. KRET, Ján. Recyklace odpadů hutnictví železa. Ostrava, VŠB-TUO, 2003. ISBN 80-248-0511-1.

Doporučená literatura:

1. Časopisy: Stavivo, Ceramics-Silikáty, Acta Metalurgica Slovaca, Stavební obzor.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Tradiční pojiva – sádra, vápno, cement. Suroviny, výroba. • Cement – hydratace, vlastnosti, využití. • Aplikace do stavebních materiálů – betony, žárobetony, pórobetony. • Druhotné suroviny z energetických procesů a jejich dělení. • Vznik druhotných surovin, technologický postup jednotlivých tepelných procesů. • Charakteristika druhotných surovin, chemické a fyzikální vlastnosti. • Metody zkoušení. • Využití druhotných surovin, možnost jejich recyklace. • Alkalicky aktivované materiály – definice, dělení, využití, vlastnosti. • Alkalické aktivátory – vodní sklo, pevný křemičitan sodný, hydroxid sodný. • Geopolymery – definice, struktura, využití, vlastnosti. • Geopolymerizace - princip. • Geopolymerní cementy a betony.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní