635-2050/01 – Průmyslové pece (PP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 21+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat typy průmyslových pecí a jejich použití - spočítat základní tepelně technické ukazatele při ohřevu, resp. ochlazování materiálu - posuzovat možnosti využití jednotlivých topných systémů v pecích - kategorizovat důležité tepelně-technické parametry pro technologii ohřevu - vypočítat základní parametry pro použití výměníků tepla

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních tepelně-technických principů a základů přenosu tepla a hydromechaniku. Věnuje se rovněž termo-fyzikálním vlastnostem materiálů v kontextu jejich ohřevu a ochlazování. Jsou popsány základy sdílení tepla v pracovním prostoru pece, způsoby ohřevu materiálu, doby výpočtu ohřevu materiálů, ohřev v řízených atmosférách, rychloohřev. Rovněž je uveden přehled používaných vyzdívek pecí, výměníků tepla a způsoby měření základních veličin v pecích. Přehled typů pecí a jejich konstrukční parametry. Praktická ukázka ohřevu a ochlazování materiálů.

Povinná literatura:

1. MACHÁČKOVÁ, A., MRŇKOVÁ, L. Průmyslové pece. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. 100 s. ISBN 978-80-248-3589-1 2. MACHÁČKOVÁ, A. Sdílení tepla a proudění. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2576-2. 3. NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. 1. vyd. Praha: SNTL, 2012. 316 s. ISBN nemá.

Doporučená literatura:

1. KLEČKOVÁ, Z. Pece a energetické hospodářství. 1. vyd. Ostrava, 2013. 72 s. ISBN 978-80-248-3371-2-

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stručný přehled termomechaniky – základní zákony a vztahy. Sdílení tepla – základní rovnice a vztahy pro stacionární a nestacionární vedení tepla, sálání a konvekci. Kombinovaný přestup tepla. Hydromechanika – statika a dynamika – nejčastěji používané vztahy v proudění tekutin. 2. Termofyzikální vlastnosti materiálů. Součinitel tepelné vodivosti, měrná tepelná kapacita, hustota, součinitel teplotní vodivosti, viskozita. Entalpie. Emisivita. Spalné teplo, výhřevnost. 3. Sdílení tepla v pracovním prostoru pece – vnější a vnitřní přestup tepla. Konvekční a sálavý tepelný tok. Biotovo kritérium. 4. Způsoby ohřevu materiálů. Ohřevy tenkých těles. Ohřevy tlustých těles. Výpočty doby ohřevu. Režimy ohřevu kovů. Rychloohřev. 5. Technologické zásady ohřevu materiálu. Tepelná pnutí. Vliv doby a teploty ohřevu na vznik okují a opalu. Ohřev v ochranných atmosférách, řízené a pracovní atmosféry. 6. Topné systémy v pecích. Odporový ohřev. Indukční ohřev. Plazmový ohřev. Elektronový ohřev. Dielektrické teplo. Mikrovlnný ohřev. Infračervený ohřev. Laserový ohřev. Elektrický oblouk. Hořáky. 7. Stručný přehled žáruvzdorných materiálů určených pro pecní systémy. Rozdělení, vlastnosti, použití. 8. Základní přehled výměníků tepla nejčastěji používaných v průmyslových systémech. Typy výměníků tepla. Využití rekuperátorů a regenerátorů. Základní početní vztahy. 9. Měření teploty a tlaku v pecních a potrubních systémech. Měření průtoku. Přehled základních čidel. Analyzátory plynů spalinových složek. 10. Průmyslové pece. Rozdělení pecí dle technologického určení, zdrojů tepla a pracovního prostoru. Výkonnost a účinnost pece. Tavicí pece – vysoká pec, kuplovna, konvertor. Obloukové pece elektrické. 11. Průmyslové pece – indukční pece, elektronové pece, plazmové pece. Ohřívací pece – hlubinné, komorové, strkací, krokové, karuselové. Pece pro tepelné zpracování – průběžné a poklopové pece. Pece s mikrovlnným a dielektrickým ohřevem. 12. Ukázka ohřevu a ochlazování materiálu. Snímání teplot. Použití ochranné atmosféry. Zpracování dat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství ZEP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.