635-2051/01 – Udržitelné nakládání s tepelnou energií (UNTE)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Burda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - definovat udržitelnost z pohledu ekonomického, společenského a environmentálního - rozeznávat aktivity lidské činnosti, které jsou limitující pro udržitelný rozvoj společnosti - vymezit základní technická opatření, která napomohou zajistí udržitelnost v oblasti energetických zdrojů - porozumět nástrojům evropského společenství, které sledují dosažitelnost udržitelného rozvoje společnosti v oblasti energetických zdrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozvoj lidské společnosti musí vykazovat prvky odpovědnosti. Jedním z pilířů pro zajištění možností dalšího pokroku pro příští generace je implementace zásad trvalého rozvoje. Předmět obeznamuje posluchače s problematikou trvalé udržitelnosti v oblasti energií zejména tepelné. Studenti se dozví, co znamená udržitelnost, jaké má sociální a ekonomické interakce, jsou definované hlavní rizika, které udržitelnost ohrožují, a na druhé se posluchač dozví o opatřeních, která tyto rizika mohou eliminovat. V neposlední řadě je součástí předmětu přehled legislativních nástrojů a ekonomických stimulů, nebo restrikcí, které společnost přijímá s vizi dosáhnout trvalou udržitelnost.

Povinná literatura:

1. NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2795-9. 2. Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky: Strategic framework for sustainable development in the CR. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2010. ISBN 978-80-7212-536-4. 3. ŠIMÍČKOVÁ, Marcella a Magdaléna DRASTICHOVÁ. Ekonomie udržitelnosti - alternativní přístupy a perspektivy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Series on advanced economic issues, v. 21 (2013). ISBN 978-80-248-3286-9

Doporučená literatura:

1. NÁTR, Lubomír. Rozvoj trvale neudržitelný. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0987-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Udržitelnost, definice, náhled na problematiku v kontextu uspokojování lidských potřeb, ekonomických možností a přírodních limitů 2. Příklady diverzity biologických systémů a schopnost její udržitelnosti, globální hrozby udržitelnosti biologických systémů 3. Emise skleníkových plynů a jejich dopady na zdraví lidí a na biologickou rozmanitost, další negativní dopady antropogenní činnosti na životní prostředí 4. Evropské cíle udržitelné společnosti, Zelená dohoda pro Evropu v návaznosti na nakládaní s energiemi, energetická bezpečnost 5. Primární energetické zdroje, jejich dostupnost a sektorová spotřeba, státní energetická koncepce 6. Přeměna využití zdrojů energie v čase, zdroje tepelné energie z pohledu jejich udržitelnosti, snižování negativních dopadů při využití fosilních paliv 7. Obnovitelné zdroje energie, solární energie, větrná energie, vodní energie, geotermální energie, bioenergie, energie z moře 8. Principy oběhového hospodářství 9. Energetická náročnost průmyslových procesů, její hodnocení a možnosti zlepšování její efektivity 10. Transformace energie a její skladování 11. Ekonomické nástroje pro snižování energetické náročnosti průmyslových výrob, emisní povolenky změna pohledu na zajištění zdrojů energie a dopady opatření na průmyslová odvětví

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.