635-3002/02 – Energetické hospodářství (EH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět kategorizovat druhy energií a energetické zdroje - rozlišit topné plyny dle vlastností, ocenit paliva, posoudit záměnnost - kategorizovat technologické druhy energií - vyhodnotit energetické a exergetické bilance - charakterizovat principy čerpadel, kompresorů, parních oběhů, plynových turbín, chladicích zařízení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na druhy energií, zdroje a přeměny energií. Pozornost je věnována plynným palivům, problematice záměnnosti topných plynů, oceňování paliv, normování spotřeby energie. Probírány jsou energetické a exergetické bilance, technologické druhy energií a s nimi související energetické stroje a zařízení: čerpání vody, výroba stlačeného vzduchu, parostrojní zařízení, chladicí zařízení.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M. Tepelné hospodářství hutí. 1. vyd. Ostrava: VŠB, 1991. ISBN 80-7078-097-5 (vybrané kapitoly). [2] HAŠEK, P., KLEČKOVÁ, Z. Energetika v metalurgii:(cvičení). 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0016-0.

Doporučená literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] ENENKL, V., HLOUŠEK, J., JANOTKOVÁ, E. Termomechanika. 10. vyd. Brno: VUT, 1983. [3] BLAHOŽ, V., LAPČÍK, V. Návody do cvičení z termomechaniky. Ostrava: VŠB, 1989. [4] AUGUSTA, P. et al. Velká kniha o energii. Praha: L.A.Consulting Agency, 2001. ISBN 80-238-6578-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nesjou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojmy energie, energetika. Druhy energií, klidová energie hmoty, zdroje energií. Spotřeba energie v metalurgii. 2. Přeměny energií. Základní pojmy a zákony termomechaniky, vratné změny, nevratné změny. 3. Tepelné oběhy. Vratný a nevratný oběh, Carnotův cyklus. Vybrané oběhy z praxe – motory, plynové turbíny, chladicí zařízení. 4. Využitelnost tepelné energie. Entropie. Exergie, anergie. 5. Energetické a exergetické bilance. 6. Základní druhy plynných paliv, zplyňování, teorie záměnnosti plynných paliv, příklady směšovacích stanic z praxe. 7. Oceňování paliv, součinitel využití paliva, dynamická cena paliva. Normování spotřeby energie. 8. Doprava vody čerpáním, dopravní výšky. Pístové čerpadlo, princip, dopravované množství, příkon, objemová účinnost, regulace. 9. Odstředivá čerpadla. Teorie proudění v relativním prostoru, turbínová věta, moment na hřídel, příkon. Vlivy na sací výšku. 10. Výroba stlačeného vzduchu, komprese izotermická, adiabatická, polytropická, skutečný průběh komprese. Pístový kompresor, princip, teoretický oběh, objemová účinnost, dělení kompresního poměru, dodávané množství, příkon, regulace. 11. Turbokompresory. Dopravní výška, statická a dynamická složka, reakční stupeň, moment na hřídeli, příkon, teoretické dopravované množství, tlakové číslo, tvary lopatek. Teoretická a skutečná charakteristika turbokompresoru, regulace turbokompresoru. 12. Vlhký vzduch. Mollierův diagram. Ohřev, ochlazování, směšování a vlhčení vzdušnin. Aplikace v klimatizaci. 13. Výroba vodní páry, suchost a vlhkost páry, výparné teplo, závislost na tlaku. Křivka varu, trojný bod, kritický bod. Diagramy vodní páry. Teoretický a praktický oběh parní elektrárny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.