635-3003/02 – Skelné a keramické materiály (SKM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět provádět změny surovinového složení a změny v technologii výroby skelných a keramických materiálů za účelem cílené modifikace parametrů těchto materiálů - student bude umět navrhovat aplikace keramických materiálů v závislosti od požadavků technické praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prezentuje základní principy a technologické postupy přípravy průmyslových skel, sklokeramiky a sortimentu užitkové keramiky. Pozornost je věnována principům formování skelné struktury, procesům probíhajícím v roztavené sklovině a metodám tvarování a chlazení skelných produktů. Součásti předmětu jsou kapitoly věnované metodám výroby užitkové keramiky včetně metod jejich povrchové úpravy. Je poukazováno na souvislosti mezi výběrem výrobních postupů a docílením požadovaných vlastností produktů.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Doporučená literatura:

[1] POPOVIČ, Š. Výroba a zpracování plochého skla. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3154-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Požadavky na suroviny pro výrobu průmyslových skel. Vztahy mezi jednotlivými typy surovin a vlastnostmi připravených skel. Příprava vsázky a optimalizace jejího složení. 2. Charakteristika skla, struktura skla, sklotvornost látek, metody přípravy skelných materiálů, transformace. 3. Viskozita skloviny, její závislost na teplotě a složení skloviny, vztažné viskózní teploty. Nukleace a krystalizace látek, povrchové napětí skloviny. 4. Chemické a fyzikální procesy při tavení (reakce složek, rozpouštění pevných látek v tavenině, čeření a rozpustnost plynů ve sklovině a homogenizace skloviny). 5. Tavicí pánvové a vanové pece pro výrobu skla, využití tepla spalin, proudění skloviny. Energetická náročnost procesu výroby skla. 6. Tvarování skla, postupy, strojní zařízení. Napětí ve skle, regulované chlazení skla. Metody povrchové úpravy skla. 7. Základní vlastnosti skel (mechanické, tepelné, optické, elektrické, chemická odolnost). 8. Hlavní typy průmyslových skel (křemenné sklo, vodní sklo, obalové, ploché a užitkové sklo, křišťálová skla, tepelně odolná skla, nízkoalkalická skla, speciální skla). 9. Sklokeramické materiály - princip výroby, řízená krystalizace sklokeramiky, nukleátory ve sklokeramice, typy, vlastnosti a využití sklokeramiky. 10. Požadavky na suroviny pro výrobu užitkové keramiky. Příprava surovinových směsí. Reologické vlastnosti plastických těst a suspenzí. 11. Způsoby tvarování sortimentu užitkové keramiky. Metody povrchové úpravy keramických materiálů. 12. Tepelné zpracování, vývoj fázového složení a tvorba mikrostruktury při výpalu. Principy funkce průběžné tunelové pece a komorové pece pro výrobu keramických materiálů. 13. Porcelán, poloporcelán - typy, výrobní postupy, dekorace, vlastnosti. Pórovinové výrobky, zdravotní keramika. Kamenina a hrnčina. 14. Cihlářské výrobky - typy, příprava, vady cihlářských výrobků a metody stanovení vlastností. Využití alternativních surovin v oboru výroby užitkové keramiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.