635-3004/02 – Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály (ZVaTIM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student získá vědomosti o surovinách, technologiích a o vlastnostech jednotlivých druhů žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů -student bude umět řešit vlivy působící na vlastností žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů s cílem dosažení optimálních vlastností -student bude umět charakterizovat vztahy mezi technologií výroby, vlastnostmi a životností žáromateriálů a tepelně izolačních materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické základy v oblasti žáruvzdorných materiálů. Student se seznámí se základními pojmy, klasifikací žárovzdorných materiálů, vlastnosti a metodami zkoušení, chemickým a mineralogickým složením, mechanickými, tepelnými, termomechanickými vlastnostmi. Obsahem budou rovněž suroviny pro výrobu žáromateriálů jejich sušení a výpal jejich rozdělení na tvarové žárovzdorné výrobky: křemičité, hlinito-křemičité, hořečnaté, hořečnato- vápenaté, spinelové a hořečnato-křemičité, zirkoničité a zirkonové, uhlíkaté, křemičité-karbidové a netvarové žárovzdorné materiály s hydraulickým, chemickým a keramickým pojivem, dále speciální žárovzdorné materiály, žárovzdorné materiály lehčené, izolační a vláknité. Náplní předmětu jsou exkurze studentů do podniků výrobců a spotřebitelů žáruvzdorných materiálů. Studenti vypracují semestrální projekt z vybrané oblasti ŽVM.

Povinná literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000, 445 s. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDŐRFER, J., Technologie keramiky. 2. doplněné a rozšířené vyd. Praha: silikátový svaz, 2008, 387 s. ISBN80-900860-6-3

Doporučená literatura:

[1] HERAINOVÁ, M. Žárovzdorné materiály. Technologie keramiky část III. Silikátový svaz, 2000, 46 s. ISBN 80-903113-4-2. [2] KUTZENDŐRFER, J. Žárovzdorné materiály díl V, Vláknité materiály. Praha: ČSVTS 2009, 63 s. ISBN 978-80-02135-3 [3] TICHÝ, O., Tepelná technika pro keramiky. Silikátová společnost, Praha 2004, 215 s. ISBN 80-02-01570-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování seminární prace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Žárovzdorný materiál. Základních pojmů. 2. Rozdělení žárovzdorných materiálů. Začlenění ŽVM mezi keramické výrobky. Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných dle ČSN EN 12475- 1 až 4 3. Metody zkoušení žáruvzdorných materiálů. Stanovení objemové hmotnosti, pórovitosti, hustoty, měrného povrchu, stanovení pevnosti, stanovení žáruvzdornosti, rozměrové změny při zahřívání, tepelné vodivosti, měrné tepelné kapacity, teplotní vodivosti, emisivity, odolnost proti náhlým změnám teplot. 4. Chemické a mineralogické složení žáruvzdorných materiálů. Základní oxidy: Al2O3 a SiO2, CaO, MgO, ZrO2, Cr2O3 aj. Rentgenografické metody a chemické metody. 5. Vlastnosti žáruvzdorných materiálů. Kritéria hutnosti, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, termomechanické vlastnosti termochemické a termofyzikální vlastnosti. 6. Hlinitokřemičité materiály I. Oxid křemičitý - SiO2. Suroviny. Výroba tvarových staviv. Vlastnosti a druhy dinasu. 7. Hlinitokřemičité materiály II. Základní pojmy. Soustava SiO2 – Al2O3. Hlinitokřemičité suroviny. Technologie výroby hutných tvarových pálených hlinitokřemičitých výrobků. Vlastnosti hutných pálených hlinitokřemičitých tvarových staviv. Technologie výroby izolačních tvarových pálených hlinitokřemičitých výrobků. 8. Zásadité žárovzdorné materiály. Základní pojmy. Oxid hořečnatý – periklas Výroba MgO. Periklasová staviva. Periklasuhlíková staviva. Hořečnato – vápenaté žárovzdorné materiály na bázi dolomitu. Staviva periklas – chromová ruda. Periklas-forsteritová staviva. 9. Zvláštní (speciální) materiály. Základní pojmy. Žárovzdorné materiály obsahující oxid zirkoničitý. Uhlíkové žárovzdorné materiály. 10. Neoxidické materiály. Karbid křemíku – SiC. Nitrid křemíku a sialony. Nitrid bóru – BN. Speciální karbidy a nitridy. Boridy a silicidy. 11. Netvarové žárovzdorné materiály. Základní pojmy. Netvarové žárovzdorné výrobky s hydraulickým pojivem – žárobetony. Netvarové žárovzdorné výrobky s chemickým pojivem. Netvarové žárovzdorné výrobky s keramickým pojivem. Druhy žárobetonů. 12. Tepelně izolační žárovzdorné materiály. Základní pojmy. Technologie výroby pórovitých materiálů. Žárobetony tepelně izolační. Tepelně izolační vláknité materiály. 13. Tavené žárovzdorné materiály. Základní pojmy. Výroba tavených materiálů. Druhy výrobků. Vlastnosti tavených žárovzdorných materiálů. Použití tavených výrobků. 14. Současný stav žárovzdorných materiálů. Výrobci žáromateriálů. Produkce žáromateriálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.