635-3005/02 – Výměníky tepla (VT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PR150 prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat výměníky tepla - řešit výkon a hydraulické ztráty rekuperátorů a regenerátorů - ilustrovat možnosti využití termické účinnosti při stanovení velikosti teplosměnné plochy rekuperátoru - determinovat podmínky aplikace rekuperativních a regenerativních výměníků tepla

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Význam výměníků tepla. Rekuperátory: průběh teploty média podél teplosměnné plochy, střední teplotní spád, součinitel prostupu tepla, tepelný výkon, teplota teplosměnné plochy, termická účinnost souproudu a protiproudu, hydraulický výpočet. Typy kovových a keramických rekuperátorů. Podmínky provozování kovových rekuperátorů. Tepelné trubice: pracovní kapaliny, průběh teploty, radiální tepelný tok. Regenerátory: Tepelný výpočet. Množství předaného tepla. Součinitel přenosu tepla. Hydraulický výpočet. Tlakové ztráty. Typy regenerátorů.

Povinná literatura:

[1] PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece. 2. vyd. Ostrava: VŠB, 1987.

Doporučená literatura:

Není žádná doporučená literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/; Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Vypracování projektu.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
635-2001 STaP Sdílení tepla a proudění Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace výměníků tepla. Význam výměníků tepla, úspora energie, úspora paliva, stupeň rekuperace, zvýšení spalné teploty, zvýšení výkonnosti agregátu. 2. Termický výpočet rekuperátorů. Diferenciální rovnice pro závislost mezi teplotou média a velikostí teplosměnné plochy. Řešení rovnice pro různé okrajové podmínky. 3. Závislost rozdílu teplot ohřívajícího a ohřívaného média na velikosti teplosměnné plochy. Výpočet středního teplotního spádu. 4. Součinitel prostupu tepla u keramických a kovových rekuperátorů. Vliv jednotlivých součinitelů přestupu tepla na výsledný součinitel prostupu tepla. 5. Tepelný výkon rekuperátoru. Teplota teplosměnné plochy při uvažování resp. zanedbání tepelného odporu teplosměnné plochy, kriteriální vyjádření. 6. Definice termické účinnosti. Stanovení termické účinnosti souproudu a protiproudu pro různé poměry mezi výkonovými kapacitami médií. 7. Hydraulický výpočet rekuperátorů. Ztráty tlaku třením, místní, geometrické. Tlaková ztráta vyplývající z neizotermičnosti proudění médií. 8. Konkrétní typy kovových, keramických a plastových rekuperátorů. Podmínky provozování rekuperátorů. 9. Tepelné trubice: pracovní kapaliny, průběh teploty, radiální tepelný tok. 10. Regenerátory: Tepelný výpočet. Množství předaného tepla. Součinitel přenosu tepla. Hydraulický výpočet. Tlakové ztráty. Typy regenerátorů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.