635-3006/02 – Zařízení keramických závodů (ZKZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, aby se student dobře orientoval v celém technologickém toku výroby keramických materiálů a to nejenom po stránce technologické, ale především strojní. Tzn., že bude rozumět principům zařízení používaných v současných keramických závodech, počínaje těžbou a úpravou suroviny až po konečné tvarovaní. Na tomto základě bude student schopen samostatného výběru určitého zařízení (stroje) pro jednotlivé technologie, druhy keramických materiálů, konečných vlastností výrobků apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Zásady pro volbu a návrh zařízení keramických závodů. Zařízení pro těžbu a nakládání surovin. Stroje a zařízení pro manipulaci s materiálem. Částicové látky a soustavy. Zdrobňování, dělení, mísení a homogenizace směsí. Postupy tvarování: metody lisování, tvarování plastických těst, tvarování z tavenin a ze suspenzí- lití. Ostatní zařízení.

Povinná literatura:

[1] KUNEŠ, K., ŠPIČÁK, K. Procesy a zařízení v keramice. I, Částicové soustavy. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1991. ISBN 80-7080-120-4. [2] KUNEŠ, K., ŠPIČÁK, K. Procesy a zařízení v keramice. II, Tvarování. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1993. ISBN 80-7080-192-1. [3] PROKEŠ, J. Strojní zařízení. Průmyslová výroba maltovin a hrubé keramiky: Cvičení. 1. vyd. Brno: VUT, 1991. ISBN 80-214-0355-1.

Doporučená literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000s. [2] HANYKÝŘ, V. – KUTZENDÖRFER, J.: Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-13.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Návštěvy provozů keramických podniků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zásady při volbě a návrhu zařízení keramických závodů. 2. Těžba surovin - Rýpadla, nakladače. Druhy, použití. 3. Doprava surovin - Doprava sypkých a zrnitých materiálů (sypný úhel, pásové dopravníky, korečkové a závitové dopravníky). 4. Doprava práškových surovin (Fullerovo čerpadlo, nádoby typu Cerra), doprava kapalin (čerpadla, účinnosti čerpadel a jejich regulace). 5. Podavače - Druhy, použití. 6. Zdrobňování - Drtiče (druhy, použití); Drtiče se zdrobňovacími mlecími nástroji, bez zdrobňovacích mlecích nástrojů. 7. Zdrobňování - Mlýny (druhy, použití). 8. Nemechanické metody zdrobňování. 9. Dělení- Síta, rošty, třídiče, typy sít, sítový rozbor. 10. Mísení a homogenizace - Haldy, jednotlivé druhy mísičů. 11. Lisování - Suché a polosuché lisování. Granulace-rozprašovací sušárna. 12. Jednostranné a oboustranné lisování, vlhké lisování, izostatické lisování, princip metody, lisování krátkodobě působícími silami (vibrolisování, dusání, vibrační zhutňování). 13. Plastické tvarování - Tažení (pásmový lis), přítomnost vzduchu v těstě, točení. 14. Lití - Požadavky na licí suspenzi, reologie, viskozita, tixotropie, sádrové formy (lití na střep a lití na jádro), bateriové lití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.