635-3009/02 – Diplomový seminář I (DS I)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat základní principy technologií související s tématem diplomové práce - student se bude umět orientovat a kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou - student bude umět využít svých znalostí k zpracování rešerší na téma diplomové práce - student bude umět aplikovat souhrn teoretických a praktických poznatků při zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět seznámí studenty s postupem při vyhledávání a zpracování literárních údajů dle zásad pro vypracování diplomové práce. Sestavení obsahu a textové části zapracováním literárních rozborů z oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky dle zadání diplomové práce. Zahájení řešení diplomové práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta na základě zadaného tématu diplomové práce.

Povinná literatura:

1. Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce. 2. Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle pokynů katedry 635, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Doporučená literatura:

1. Články z odborných časopisů a sborníků konferencí z oblasti metalurgie, energetiky a životního prostředí. 2. LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. 3. KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X. 4. MICHALÍK, P., ROUB, Z., VRBÍK, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s požadavky kladenými na diplomovou práci, diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu diplomové práce. 2. Zpracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku diplomové práce. 3. Rozbor min. 3 zahraničních a 3 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podklad pro diplomovou práci. 4. Průběžné konzultace dle potřeby s vedoucím nebo konzultantem diplomové práce. 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů a průběhu psaní diplomové práce a udělení zápočtu. 6. Rozbor literatury a písemné vypracování analýzy metod přípravy, provádění a vyhodnocování typů experimentů souvisejících s tématem diplomové práce. 7. Sledování dalších informačních zdrojů z oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.