635-3010/01 – Druhotné energetické zdroje (DEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMT, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
POL0023 Ing. Luboš Polcar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět identifikovat a definovat druhotný energetický zdroj (DEZ). Porovná jednotlivé typy DEZ mezi sebou – paliva, energie, tlak. Bude umět popsat procesy vzniku DEZ v závislosti na příslušných výrobních technologiích. Bude umět aplikovat získané poznatky z oblasti DEZ v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na základní charakteristiky a členění druhotných energetických zdrojů. Věnuje se rovněž energetickým ztrátám a energetickému potenciálu, jakož i pojmu úspory paliva. Je definován význam druhotného paliva, druhotného tepla/chladu a druhotné tlakové energie. Popsány jsou zařízení využívající DEZ - spalinové kotle, turbíny, mikroturbíny, tepelná čerpadla. Rovněž je zaměřen na využití nízkopotenciálního tepla a využití entalpie kovu, koksu, strusky.

Povinná literatura:

1. MACHÁČKOVÁ, A. Druhotné energetické zdroje. [online]. 2008, poslední revize 31.1.2013. [cit. 20013-01-31]. Dostupné z < http://www.fmmi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/635-Machackova-Druhotne-energeticke-zdroje.pdf > 2. HAŠEK, P. Energetika v hutích. Ostrava: VŠB, 1987. 494 s. 3. BERGER, K. Úspory energie a ekologie. II.díl. Ostrava. AKS 1993. 145 s. ISBN 80-85798-09-3.

Doporučená literatura:

Kysela, L. Využití druhotných zdrojů energie. [online]. 2007. [cit. 20013-01-31]. Dostupné z <http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/dez/skripta_Odpadni_teplo.pdf>

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled energetických zdrojů. Základní charakteristiky a členění energetických zdrojů. 2. Pojem a význam - druhotný energetický zdroj – v kontextu energetického mixu ČR. 3. Technicko-ekonomické ukazatele využití druhotných zdrojů v průmyslové sféře. Rozdělení DEZ. 4. Druhotná paliva - zdroje vzniku, technické parametry a využití v energetickém hospodářství. 5. Skladování druhotných paliv – rozdělení podle paliva. Konstrukční charakteristiky zásobníků. 6. Druhotné teplo – využití entalpie spalin a použití spalinových kotlů a plynových turbín. Konstrukční a tepelné charakteristiky těchto zařízení a jejich rozdělení a využití. 7. Nízkopotenciální teplo – využití tepelných čerpadel. Termodynamika, typy, konstrukce, využití. 8. Druhotný chlad – chladicí voda a její využití. Chladicí články. Způsoby chlazení – vodní, expanzní, odparné a chlazení látkami o vyšším bodu varu. Porovnání. 9. Využití entalpie kovu v provozech vysokopecních, metalurgických (odlévárna, CCS-provozy, válcovny, kovárny). Ohřevy kovů. Základní typy ohřívacích pecí. 10. Využití entalpie koksu. Způsoby využití – výhody a nevýhody. 11. Využití entalpie strusky. Způsoby využití – výhody, nevýhody. 12. Druhotná tlaková energie. Využití přetlaku plynu. Expanzní turbíny. Konstrukční řešení a technická řešení. 13. Moderní technologie využívající druhotné zdroje. Mikroturbína. Stirlingův motor. Využití DEZ v kogeneračních jednotkách. 14. Praktická ukázka využití druhotných energetických zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní