635-3010/02 – Druhotné energetické zdroje (DEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGF, FMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět identifikovat a definovat druhotný energetický zdroj (DEZ). Porovná jednotlivé typy DEZ mezi sebou – paliva, energie, tlak. Bude umět popsat procesy vzniku DEZ v závislosti na příslušných výrobních technologiích. Bude umět aplikovat získané poznatky z oblasti DEZ v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na základní charakteristiky a členění druhotných energetických zdrojů. Věnuje se rovněž energetickým ztrátám a energetickému potenciálu, jakož i pojmu úspory paliva. Je definován význam druhotného paliva, druhotného tepla/chladu a druhotné tlakové energie. Popsány jsou zařízení využívající DEZ - spalinové kotle, turbíny, mikroturbíny, tepelná čerpadla. Rovněž je zaměřen na využití nízkopotenciálního tepla a využití entalpie kovu, koksu, strusky.

Povinná literatura:

1. MACHÁČKOVÁ, A. Druhotné energetické zdroje. [online]. 2008, poslední revize 31.1.2013. [cit. 20013-01-31]. Dostupné z < http://www.fmmi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/635-Machackova-Druhotne-energeticke-zdroje.pdf > 2. HAŠEK, P. Energetika v hutích. Ostrava: VŠB, 1987. 494 s. 3. BERGER, K. Úspory energie a ekologie. II.díl. Ostrava. AKS 1993. 145 s. ISBN 80-85798-09-3.

Doporučená literatura:

Kysela, L. Využití druhotných zdrojů energie. [online]. 2007. [cit. 20013-01-31]. Dostupné z <http://www1.vsb.cz/ke/vyuka/dez/skripta_Odpadni_teplo.pdf>

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled energetických zdrojů. Základní charakteristiky a členění energetických zdrojů. 2. Pojem a význam - druhotný energetický zdroj – v kontextu energetického mixu ČR. 3. Technicko-ekonomické ukazatele využití druhotných zdrojů v průmyslové sféře. Rozdělení DEZ. 4. Druhotná paliva - zdroje vzniku, technické parametry a využití v energetickém hospodářství. 5. Skladování druhotných paliv – rozdělení podle paliva. Konstrukční charakteristiky zásobníků. 6. Druhotné teplo – využití entalpie spalin a použití spalinových kotlů a plynových turbín. Konstrukční a tepelné charakteristiky těchto zařízení a jejich rozdělení a využití. 7. Nízkopotenciální teplo – využití tepelných čerpadel. Termodynamika, typy, konstrukce, využití. 8. Druhotný chlad – chladicí voda a její využití. Chladicí články. Způsoby chlazení – vodní, expanzní, odparné a chlazení látkami o vyšším bodu varu. Porovnání. 9. Využití entalpie kovu v provozech vysokopecních, metalurgických (odlévárna, CCS-provozy, válcovny, kovárny). Ohřevy kovů. Základní typy ohřívacích pecí. 10. Využití entalpie koksu. Způsoby využití – výhody a nevýhody. 11. Využití entalpie strusky. Způsoby využití – výhody, nevýhody. 12. Druhotná tlaková energie. Využití přetlaku plynu. Expanzní turbíny. Konstrukční řešení a technická řešení. 13. Moderní technologie využívající druhotné zdroje. Mikroturbína. Stirlingův motor. Využití DEZ v kogeneračních jednotkách. 14. Praktická ukázka využití druhotných energetických zdrojů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.