635-3011/01 – Tepelné procesy v průmyslových pecích (TPPP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Šonovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
SON01 doc. Ing. Pavel Šonovský, CSc.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat technologii ohřevu kovů v průmyslových pecích - student bude umět vypočítat základní parametry ohřevu kovů v průmyslových pecích - student bude umět formulovat základní tepelně-technické děje při ohřevu kovů v průmyslových pecích - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o způsobu ohřevu kovů v průmyslových pecích - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům technologie ohřevu kovů v průmyslových pecích - student dokáže na základě svých znalostí vybrat optimální typ průmyslové pece pro ohřev kovu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti procesu ohřevu a ochlazování kovových materiálů, technologie ohřevu a tepelného zpracování z pohledu tepelných procesů, tepelně-technických poměrů při ohřevu v průmyslových pecích, zejména pak v narážecích, krokových, karuselových a pecích pro tepelné zpracování.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] KREMER, R., OBROUČKA K. Ohřev kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. [3] PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece. 2. vyd. Ostrava: VŠB, 1987.

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti kovů a slitin v závislosti na teplotě - tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, hustota, lineární a objemová teplotní roztažnost, součinitel tepelné setrvačnosti. 2. Základní pojmy - sálání spalin v pecním prostoru, teplota pece a pecního zdiva, oblast vnějšího a vnitřního přenosu tepla, rozlišení vsázky na tenká a tlustá tělesa. 3. Vnější přenos tepla - vliv vzájemné polohy šedých těles, bilance tepelných toků na povrchu ohřívaného materiálu, bilance tepelných toků na povrchu pecního zdiva, konvekční přestup tepla ohřívaný materiál, výsledná rovnice vnějšího přestupu tepla, graficko - analytické řešení vnějšího přestupu tepla, přibližný výpočet vnějšího přestupu tepla, ohřev nebo ochlazování v kapalném prostředí, ochlazování vsázky na vzduchu. 4. Teoretický výpočet ohřevu tenkých těles - ohřev tenkých těles v peci s konstantní teplotou, ohřev tenkých těles v peci s proměnnou teplotou. 5. Teoretický výpočet ohřevu tlustých těles - odvození Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla, obecné řešení diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti při řešení rovnice vedení tepla, vliv geometrického tvaru těles, jejich průměrná teplota a tepelný obsah. 6. Technologické zásady ohřevu kovů - konečná teplota ohřevu kovů, tepelná pnutí při ohřevu a ochlazování kovů, uložení materiálu v pecním prostoru, dovolená nerovnoměrnost ohřevu a stupeň prohřátí, režimy ohřevu kovů a jeho volba, návrh režimu ohřevu kovů, empirické vztahy k určení doby ohřevu. 7. Oxidace a oduhličení oceli při ohřevu - teoretické základy oxidace oceli, vliv technologických činitelů a pecního prostředí na propal kovů, výpočet opalu při ohřevu kovů, oduhličení oceli, cesty ke snížení propalu oceli. 8. Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev předvalků a kontislitků v narážecích a krokových pecích, ohřev kruhových předvalků a kontislitků v karuselových pecích. 9. Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev materiálu v komorových pecích, ohřev oceli při tepelném zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  30
        Zkouška Zkouška 60  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní