635-3012/02 – Anorganická pojiva (AP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- ukazuje se přehled teoretických aspektů a navazujících výrobních postupů přípravy hlavních typů stavebních pojiv - přibližují se postupy zkoušení vlastností pojiv a kompozitů na jejich bázi - věnuje se pozornost využití druhotných surovin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Charakteristika a dělení anorganických pojiv. Vzdušné maltoviny (sádrová a hořečnatá pojiva, vzdušné vápno). Hydraulická pojiva. Portlandský cement – suroviny, skládání surovinových směsí, výpal, typy pecí, chlazení. Mineralogické složení slínku. Mletí, přídavky latentně hydraulických látek, vlastnosti cementů. Hydratace, vlastností produktů. Hlinitanový cement – suroviny, výroba, vlastnosti. Betony, žárobetony. Bezcementová a technická pojiva.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1985. [2] ŠAUMAN, Z. Maltoviny I. Brno: VUT Brno, 1993, 198 s. ISBN 80-214-0509-0.

Doporučená literatura:

[1] ŠKVÁRA, F. Technologie anorganických pojiv I, VŠCHT Praha, 1994 [2] ŠKVÁRA, F. Technologie anorganických pojiv II, VŠCHT Praha, 1995 [3] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů. Povinné absolvování všech laboratorních úloh.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a dělení anorganických pojiv. 2. Požadavky na suroviny pro výrobu anorganických pojiv, uplatnění druhotných surovin. 3. Vzdušná pojiva: sádrová pojiva, vápenná pojiva, hořečnatá pojiva. 4. Hydraulická pojiva – cementy: dělení, hlavní typy. 5. Portlandský cement – suroviny, výpočty skladby surovinových směsí, kritéria a jejich volba. 6. Chemické a fyzikální procesy při výrobě cementového slínku, typy pecních systémů, chlazení slínku. 7. Mineralogické složení slínku – potenciální a skutečné. 8. Latentně hydraulické látky. 9. Mletí slínku – druhy cementů, jejich zkoušení, požadavky na vlastnosti podle norem. 10. Hydratace portlandského cementu, ovlivnění průběhu a vlastností produktů hydratace. 11. Hlinitanový cement – suroviny, výroba, vlastnosti. 12. Aplikace pojiv: malty, omítkové směsi, lehčené betony, pórobeton. 13. Hutný beton – složky směsí, zpracování, modifikování vlastností, betonová prefabrikace. 14. Žárobetony – dělení, typy, suroviny, vlastnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.