635-3013/01 – Identifikace chemického a fázového složení (IDCHF)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět volit strategii a metody chemických a fázových analýz keramických surovin a materiálů - student bude umět posuzovat vhodnost aplikace keramických materiálů v závislosti od jejich chemického a fázového složení

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na objasnění vztahů mezi chemickým a fázovým složením materiálů a jejich vlastnostmi. Jsou prezentovány základní metody chemické analýzy keramických surovin a produktů. Významná pozornost je věnována metodám popisu fázového složení keramických systémů. Obsahem předmětu je rtg difrakční analýza, elektronová mikroskopie, metody termické analýzy, kalorimetrie, infračervená spektroskopie a nukleární magnetická rezonance.

Povinná literatura:

[1] KALOUS, V. et al. Metody chemického výzkumu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1987. [2] ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. 1. vyd. Praha: Academia, 1982.

Doporučená literatura:

[1] KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Gravimetrické postupy v chemické analýze, princip. 2. Odměrná analýza - neutralizační stanovení, chelatometrie. Indikátory v odměrné analýze, příklady. 3. Princip a dělení spektrálních metod chemické analýzy. Absorpční spektrální analýza, Lambertův - Beerův zákon. Kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. 4. Emisní spektrální analýza. Rtg. fluorescenční analýza. 5. Přehled metod fázových analýz. 6. DTA, TG, dilatometrie a termomechanická analýza. Simultánní termické analýzy, aplikace. 7. Princip DSC kalorimetrie. 8. Calvetova - Tianova rovnice v kalorimetrii, aplikace. Základní metodiky kalorimetrických měření. 9. Difrakce rtg. záření, Braggova rovnice, využití. Rtg. záření, vznik, monochromatizace, využití. 10. Rtg. difrakční fázová analýza - identifikace jednosložkové látky. Postup rtg. fázové analýzy směsi minerálů. 11. Rtg. mikroanalýza, princip, využití. 12. Elektronová mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, princip, zobrazování a aplikace. 13. Infračervená spektroskopie, princip a využití v oboru keramických materiálů. 14. MAS NMR spektroskopie v tuhé fázi. Hodnocení spekter nuklidů 29Si a 27Al pro identifikaci produktů hydratačních reakcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní