635-3014/02 – Diplomový seminář II (DS II)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat problematiku související s tématem diplomové práce - student bude umět obhajovat teoretické podklady, vytvořit závěry práce a bude připraven přednést a obhájit diplomovou práci - student bude umět individuálně pracovat s odbornou literaturou zaměřenou na svou diplomovou práci - student bude umět vyhodnotit a zpracovat experimentální měření a sestavit závěry diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět seznámí studenty s postupem při vyhledávání a zpracování literárních údajů dle zásad pro vypracování diplomové práce. Řešení textové části zapracováním literárních rozborů z oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky dle zadání diplomové práce. Finalizace diplomové práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta spolu s formulací poznatků na základě zadaného tématu diplomové práce.

Povinná literatura:

1. Konkrétní literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce. 2. Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/studijni-predpisy/. 3. Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle pokynů katedry 635, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Doporučená literatura:

1. Články z odborných časopisů a sborníků konferencí z oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky. 2. Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. 3. KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rekapitulace požadavků kladených na diplomovou práci, diskuze o zdrojové literatuře, pravidlech citací, formátu a rozsahu finalizace diplomové práce. 2. Dopracování literární rešerše zaměřené na řešenou problematiku finalizace diplomové práce. 3. Rozbor min. 3 zahraničních a 3 dalších literárních zdrojů z oblasti řešené problematiky ve formě textu jako podklad pro diplomovou práci. 4. Průběžné konzultace dle potřeby a požadavků vedoucího nebo konzultanta diplomové práce. 5. Kontrola rešerše, literárních rozborů, průběhu psaní diplomové práce a udělení zápočtu. 6. Sledování dalších informačních zdrojů z oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky. 7. Seznámení studentů s vyhodnocením dat experimentálního výzkumu souvisejícího se zadáním diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.