635-3015/02 – Plynárenství (Plyn)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
TOM08 doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude mít základní poznatky o správném a bezpečném zřizování plynových odběrných zařízení. Student bude mít ucelený soubor informací nejenom o plynárenství a plynových zařízeních, ale i o související technické vybavenosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hořlavé plyny jako palivo. Historie, současnost a perspektivy využívání plynných paliv. Energetické a ekologické aspekty plynofikace. Přírodní zdroje a jejich charakter. Těžba zemního plynu, doprava, skladování, zkapalňování a distribuce. Schéma plynovodních rozvodů a vytvoření plynovodních sítí. Tranzitní plynovody, dálkové plynovody, lokální sítě. Využívání plynů v metalurgii (vysokopecní, koksárenský, konvertorový, směsný), průmyslu a komunální oblasti (degazační, propan-butan a bioplyn). Vlastnosti topných plynů. Plynárenská energetika a moderní technologie využití plynů. Plánování, řízení a bilance spotřeby plynů, plynojemy a podzemní zásobníky plynů. Projektování a stavba plynárenských zařízení.

Povinná literatura:

[1] Encyklopedie plynárenství: [plynárenské údaje]. 1. vyd. Praha: GAS, 2007. ISBN 978-80-7328-105-2 [2] SVOBODA, A. et al. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 1997. ISBN 80-902339-6-1. [3] POTUŽÁK, K. Vývoj koncepce zásobování ČR plynem. Praha: ČPNS, 1995.

Doporučená literatura:

[1] BENEŠ, M. et al. Plynárenství, 1847-1997. Praha: Atypo, 1997. ISBN 80-902378-0-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie, současnost a perspektivy využívání hořlavých plynů. 2. Hořlavé plyny jako palivo – porovnání s ostatními druhy paliv 3. Základní zákony látek v plynném skupenství. 4. Vlastnosti topných plynů. 5. Energetické a ekologické aspekty plynofikace. 6. Těžba zemního plynu, čištění a zkapalňování. 7. Doprava plynů. 8. Skladování plynů a distribuce plynů. 9. Schéma plynovodních rozvodů a vytvoření plynovodních sítí. Tranzitní plynovody, dálkové plynovody, lokální sítě. 10. Plynárenská energetika a moderní technologie využití plynů v metalurgii a dopravě. 11. Regulace tlaku plynu a jeho měření, odvod spalin. 12. Plánování, řízení a bilance spotřeby plynů. 13. Projektování a stavba plynárenských zařízení. 14. Bezpečnost při práci – přehled platných předpisů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.