635-3016/01 – Kompozitní materiály (KM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní principy kompozitního působení - student bude umět charakterizovat druhy materiálů pro matrice a vyztužující fáze a způsoby jejich přípravy - student bude umět vysvětlit interakce mezi matricemi a výztužemi, vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů - student bude znát technologie přípravy kompozitních materiálů a seznámí se s konkrétními aplikacemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou vysvětleny základní principy kompozitního působení, rozdíly mezi klasickými a kompozitními materiály, výhody a nevýhody jejich použití. Předmět představuje přehled druhů materiálů používaných pro matrice a vyztužující fáze. V předmětu jsou také probírány technologie přípravy kompozitních materiálů a vyztužujících fází, interakce mezi matricí a výztuží a vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů. Jsou zde také představeny oblasti využití kompozitů a principy volby materiálů pro konkrétní aplikace.

Povinná literatura:

[1] DAĎOUREK, K. Kompozitní materiály - druhy a jejich užití. 1. vyd. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 8073722798. [2] JANOVEC, J., CEJP, J., STEIDL, J. Perspektivní materiály. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3. [3] MÍŠEK, B. Kompozity. 1. vyd. Brno: Technický dozorčí spolek - Sekce materiálů a svařování, 2003. ISBN 80-903386-0-7. [4] KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., VOJTĚCH, D. Úvod do studia materiálů. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-568-4. [5] EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6. [6] POPOVIČ, Š. Výroba a zpracování plochého skla. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3154-4. [7] ZEMAN, L. Vstřikování plastů: úvod do vstřikování termoplastů. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2009. ISBN 978-80-7300-250-3.

Doporučená literatura:

[1] BAREŠ, R. A. Kompozitní materiály. 1. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] SCHULZE, W. et al. Necementové malty a betony. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00188-9. [3] MACHEK, V., SODOMKA, J. Nauka o materiálu. 4. část, Polymery a kompozity s polymerní matricí. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03927-4. [4] PECINA, P., PECINA, J. Materiály a technologie - plasty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4100-5. [5] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000. [6] LEGENDRE, A. Uhlíkové materiály: od černé keramiky k uhlíkovým vláknům. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2001. ISBN 80-86073-82-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kompozity jako technické materiály - definice, složení. 2. Rozdělení kompozitů, základní typy a jejich charakteristiky. 3. Typy matric a vyztužujících fází, jejich součinnost, geometrické a fyzikální struktury. 4. Strukturní třídění kompozitů. 5. Volba materiálů, výrobní problémy. 6. Výroba kompozitů, výroba vláken a jejich úprava. 7. Kompozity s kovovou matricí 8. Kompozity na bázi makromolekulárních látek - plasty, živice. 9. Kompozity s keramickou matricí, keramické povlaky. 10. Kompozity se skelnou matricí, speciální kompozity se skelnou matricí. 11. Kompozity na bázi anorganických pojiv - malty, betony. 12. Cementové kompozity - žárobetony. 13. Pěny - pěnokovy, pěnoplasty, pěnokeramika. 14. Příklady použití kompozitů - změny konstrukce, automobily, a další.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  21
        Zkouška Zkouška 70  30 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2015/2016 letní