635-3018/01 – Vytápění a klimatizace (VaK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat hlavní zásady vytápění budov z hlediska tepelně technických vlastností - student bude umět kategorizovat základní zdroje tepla - student bude umět popsat základní druhy vytápění a klimatizací, otopných soustav a tepelných sítí

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické znalosti v oblasti vytápění budov. Pozornost je zejména věnována základním principům výpočtu tepelných ztrát, možnostem snížení nákladů na vytápění, základním typům zdrojů tepla, tepelným sítím, způsobu zásobování a distribucí tepla, otopným systémům a principům klimatizačních zařízení.

Povinná literatura:

[1] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7. [2] CIHELKA, J. et al. Vytápění, větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha: SNTL, 1985.

Doporučená literatura:

[1] CIHLÁŘ, J., GEBAUER, G., POČINKOVÁ, M. Technická zařízení budov. Ústřední vytápění I. cvičení, ateliérová tvorba. 1. vyd. Brno: CERM, 1998. ISBN 80-214-1142-2. [2] DUFKA, J. Hospodárné vytápění domů a bytů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2019-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Meteorologické a klimatické základy – jak ovlivňuje počasí a klima vytápění budov. Činitelé prostředí – teplota, vlhkost vzduchu, vítr, sluneční záření. 2. Tepelná pohoda – definice, vlivy, jejich činitelé. Tepelná produkce, rovnice tepelné pohody, termoregulace. Proudění ve vytápěném prostoru. 3. Tepelné ztráty budov – ztráty prostupem a větráním. 4. Zásady navrhování konstrukcí a staveb z hlediska tepelně technických vlastností. 5. Kategorizace zdrojů tepla – kotelny, palivové hospodářství, principy společné výroby tepla a elektřiny, vytápěcí systémy tepelných čerpadel. 6. Tepelné sítě – druhy a konstrukce, předávací stanice, hydraulický výpočet, výpočet tepelné izolace. 7. Vytápění budov – druhy vytápění, spotřeba tepla a paliva při vytápění budov. 8. Možnosti snížení nákladů na vytápění, zateplování budov. 9. Lokální vytápění – topidla na tuhá, kapalná a plynná paliva, lokální kotle a topeniště. 10. Centrální zásobování teplem – teplárny, potrubní a tepelné sítě centrálního vytápění, předávací stanice, regulace soustav. 11. Typy otopných soustav, uspořádání a komponenty. 12. Další možnosti vytápění – podlahové, sálavé, infračervené, teplovzdušné. 13. Zásady větrání – přirozené a nucené větrání, odsávání a distribuce vzduchu, směšování a vlhčení vzduchu. 14. Klimatizace – druhy klimatizace, rozdělení klimatizace podle konstrukce a teplonosné tekutiny, regulace klimatizace, součásti klimatizačního zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2015/2016 letní