635-3019/01 – Keramické materiály v metalurgii (KMM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS0042 Ing. Jan Haščin
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
FAL048 Ing. Petra Maierová
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět posuzovat keramické materiály v závislosti od jejich složení a použité technologie výroby; - student bude umět rozhodovat o aplikaci žárovzdorných keramických materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti keramických materiálů. Pozornost je věnována základním charakteristikám keramických materiálů, jsou uváděny soustavy surovin pro jejich výrobu. V předmětu jsou prezentované charakteristiky, rozdělení a vlastnosti keramických hmot, včetně postupů jejich tvarování a dalších etap technologie výroby keramiky. Součásti předmětu je stručná charakteristika vlastností a aplikace žárovzdorných keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000. [3] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Doporučená literatura:

[1] FRÖHLICHOVÁ, M., TATIČ, M.: Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii. Košice: I.P.C. Refractories, 2012. 372 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a rozsah oboru, definování a rozdělení keramických materiálů – užitková, stavební, žárovzdorná a speciální keramika. 2. Struktura keramických materiálů, pórovitost materiálů, přítomnost krystalické a skelné fáze, rovnovážné binární diagramy v keramických systémech. 3. Základní suroviny v keramických technologiích, jejich chování při působení vysokých teplot: oxidy, uhličitany, živce, sírany. 4. Jílové suroviny pro výrobu keramických materiálů. Rozdělení a plasticita jílů. Chování jílů při působení vysokých teplot. Fázový diagram SiO2 – Al2O3, mulitizace jílů. 5. Granulometrie surovin, úprava granulometrické skladby surovinových směsí. Význam granulometrie pro pórovitost, mechanické a tepelné vlastnosti keramických materiálů. 6. Základní postupy tvarování v keramice. Příprava surovinových směsí k tvarování. Tvarování plastických surovin, lisování práškových směsí, izostatické lisování, extruze. 7. Lití tekutých suspenzí a způsoby jejich stabilizace. Metody tvarování za vysokých teplot. Mechanická úprava tvaru a povrchu keramických materiálů. 8. Sušení keramických materiálů. Bezpečná a nebezpečná oblast sušení, Bigotova křivka, teplotní a časový režim sušení. Využití odpadního tepla při sušení keramických materiálů. 9. Výpal keramických výrobků, reakce v průběhu výpalu, změny struktury a fázového složení keramických materiálů, výpal za přítomnosti a bez přítomnosti taveniny. 10. Keramika na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Porcelán, poloporcelán, kamenina a pórovina -suroviny, technologie výroby, vlastnosti produktů. 11. Hlavní typy žárovzdorných materiálů podle chemického a fázového složení. Žárovzdorné materiály v systému SiO2– Al2O3 (výroba, vlastnosti a aplikace). Tepelně izolační keramické materiály. 12. Bazické žárovzdorné materiály, netvarové žárovzdorné keramické materiály (výroba, vlastnosti a aplikace). 13. Přehled a zásady aplikace žárovzdorných keramických materiálů v agregátech pro výrobu oceli. 14. Vlastnosti žárovzdorných keramických materiálů, žárovzdornost, odolnost vůči náhlým změnám teplot, únosnost keramických materiálů v žáru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku