635-3020/01 – Energetika a tepelná technika (EaTT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na analýzu energetických zdrojů, jejich ekologické využívání, oceňování, na sdílení tepla, ohřevy materiálů a kategorizaci vybraných tepelných zařízení, včetně příslušenství. Záměrem je řešit energetickou problematiku z hlediska energetického, ekonomického a ekologického.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na energetické zdroje a jejich využívání, rozdělení paliv, základní vlastnosti paliv, oceňování paliv. Součástí předmětu je sdílení tepla v pecních a tepelných zařízeních a jejich příslušenství. Tepelná zařízení. Ohřev kovů a optimalizace. Energetické bilance.

Povinná literatura:

1.PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. 2.PŘÍHODA, M., HAŠEK ,P. Hutnické pece. Skriptum VŠB. Ostrava: Ediční středisko VŠB, 1987. 3.HAŠEK , P., Klečková, Z.: Energetika v metalurgii, cvičení.Skriptum VŠB. Ediční středisko VŠB Ostrava, 1991. 4.KLEČKOVÁ, Z., MACHÁČKOVÁ, A., Minimalizace emisí při energetickém využití odpadů. 1. vyd. Ostrava: Marionetti, 2011. 147 s. ISBN 978-80-260-1279-5.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodní přednášce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a průběžné testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Budou průběžně doplňovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodaření energetickými zdroji v tuzemském a celosvětovém měřítku. Rozdělení energetických zdrojů - paliva a jejich vlastnosti. 2. Spalování paliv – součinitel přebytku vzduchu, množství a složení spalin. Ekologické důsledky spalování paliv. Kontrola spalování. 3. Spalné teploty – adiabatická, teoretická, skutečná, pyrometrický efekt. Ohřev paliv bez přístupu vzduchu. 4. Oceňování paliv, dynamická cena paliv. 5. Sdílení tepla. Fourierova diferenciální rovnice. 6. Sdílení tepla vedením rovinnou stěnou, válcovou stěnou. Součinitel tepelné propustnosti. 7. Sdílení tepla konvekcí. Volná a nucená konvekce. Součinitel přestupu tepla konvekcí –kriteriální rovnice. 8. Sdílení tepla zářením. Základní zákony záření. 9. Fyzikální a mechanické vlastnosti kovů. Součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, hustota, měrná tepelná kapacita. Tenká a tlustá tělesa. Bi kriterium, vnitřní a vnější tepelný odpor. 10. Vnější přestup tepla. Rovnice vnějšího přestupu tepla – konvekční a radiační složka. Součinitel vnějšího přestupu tepla. Empirické vztahy pro určení. 11. Vnitřní přestup tepla - režimy ohřevů tenkých a tlustých těles. Stanovení doby ohřevu. Stanovení teploty ohřevu. 12. Rekuperace tepla. Úspory paliv. Účinnost rekuperace. Výměníky tepla rekuperačního a regenerativního typu. Návrh výměníku tepla – systém proudění, střední logaritmický teplotní spád, teplosměnná plocha, termická účinnost, teplota stěny, tlaková ztráta, rychlosti proudění. 13. Typy pecních zařízení v průmyslu - popis a funkčnost zařízení, hlavní a vedlejší produkty výroby. Vyzdívkové materiály. 14. Energetické hospodářství, návrhy energetických toků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní