635-3030/01 – Přenos tepelné energie (PTE)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - analyticky řešit složitější úlohy z oblasti transportu tepla kondukcí, konvekcí a radiací - využít získané znalosti v dalších navazujících odborných předmětech studijního programu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní způsoby sdílení tepla. Kondukce tepla v rovinné, válcové, kulové stěně a v polohraničeném masivu. Kondukce tepla při teplotní závislosti součinitele tepelné vodivosti a při působení vnitřního objemového tepelného zdroje. Vícesměrné vedení tepla. Nestacionární vedení tepla. Metoda superpozice. Sdílení tepla konvekcí – automodelní oblast. Sdílení tepla zářením – metody stanovení indexů směrovosti.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1748-4. [3] HOTTEL, H. C., SAROFIN, A. F. Sdílení tepla zářením. Praha: SNTL 1979. [4] BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-471-39015-2.

Doporučená literatura:

[1] KREMER, R., OBROUČKA, K. Ohřev kovů. Praha: SNTL 1973. [2] SEIDL, H. aj. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Praha: Academia 1975. [3] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0828-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti matematiky a fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Základní způsoby sdílení tepla: kondukce, konvekce, radiace, složený přestup tepla. • Stacionární vedení tepla v rovinné stěně. Teplotní pole a tepelný tok rovinnou stěnou při =f(t). • Vedení tepla tyčí nekonečné a konečné délky. Součinitel efektivnosti žebra. • Stacionární vedení tepla ve válcové stěně. Kritický poloměr válcové stěny. Kritický poloměr izolace. • Stacionární vedení tepla v rovinné a válcové stěně při působení vnitřního objemového tepelného zdroje; teplotní pole a tepelný tok. • Stacionární vedení tepla v kulové stěně, teplotní pole a tepelný tok. • Analytické řešení stacionárního vícesměrného vedení tepla. Metoda separace proměnných. • Nestacionární vedení tepla. Analytické řešení – metoda separace proměnných. Řešení pro tělesa složitějších tvarů. Polonekonečný masiv. • Metoda jednoduché a kombinované superpozice, podmínky použití. • Analytické řešení sdílení tepla konvekcí při konstantním a parabolickém rychlostním profilu v trubce. Kriteriální rovnice, automodelní oblast. Konvekce tepla při změně skupenství. • Sdílení tepla zářením – metody stanovení indexů směrovosti. Metoda natažených nití. Indexy směrovosti pro různé varianty 2D-configurací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: doporučená

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TKM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.