635-3031/01 – Tepelné procesy v průmyslových pecích (TPPP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat technologii ohřevu kovů v průmyslových pecích, - vypočítat základní parametry ohřevu kovů v průmyslových pecích, - formulovat základní tepelně-technické děje při ohřevu kovů v průmyslových pecích, - využít svých znalostí k rozhodnutí o způsobu ohřevu kovů v průmyslových pecích, - aplikovat své teoretické poznatky k návrhům technologie ohřevu kovů v průmyslových pecích, - na základě svých znalostí vybrat optimální typ průmyslové pece pro ohřev kovu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti procesu ohřevu a ochlazování kovových materiálů, technologie ohřevu a tepelného zpracování z pohledu tepelných procesů, tepelně-technických poměrů při ohřevu v průmyslových pecích, zejména pak v narážecích, krokových, karuselových a pecích pro tepelné zpracování.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] KREMER, R., OBROUČKA K. Ohřev kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1974. [3] PŘÍHODA, M., HAŠEK, P. Hutnické pece. 2. vyd. Ostrava: VŠB, 1987. [4] DESHMUKH, Y. V. Industrial Heating. Principles, Techniques, Materials, Applications, and Design. 1st ed. Boca Raton: CRC Press, 2005. ISBN 0-8493-3405-5.

Doporučená literatura:

[1] MACHÁČKOVÁ, A, MRŇKOVÁ, L. Průmyslové pece: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3589-1. [2] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0828-5. [3] HAŠEK, P., KLEČKOVÁ, Z. Energetika v metalurgii - cvičení. Ostrava: VŠB-TU, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vlastnosti kovů a slitin v závislosti na teplotě - tepelná vodivost, měrná tepelná kapacita, hustota, lineární a objemová teplotní roztažnost, součinitel tepelné setrvačnosti. • Základní pojmy - sálání spalin v pecním prostoru, teplota pece a pecního zdiva, oblast vnějšího a vnitřního přenosu tepla, rozlišení vsázky na tenká a tlustá tělesa. • Vnější přenos tepla - vliv vzájemné polohy šedých těles, bilance tepelných toků na povrchu ohřívaného materiálu, bilance tepelných toků na povrchu pecního zdiva, konvekční přestup tepla ohřívaný materiál, výsledná rovnice vnějšího přestupu tepla, graficko - analytické řešení vnějšího přestupu tepla, přibližný výpočet vnějšího přestupu tepla, ohřev nebo ochlazování v kapalném prostředí, ochlazování vsázky na vzduchu. • Teoretický výpočet ohřevu tenkých těles - ohřev tenkých těles v peci s konstantní teplotou, ohřev tenkých těles v peci s proměnnou teplotou. • Teoretický výpočet ohřevu tlustých těles - odvození Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla, obecné řešení diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti při řešení rovnice vedení tepla, vliv geometrického tvaru těles, jejich průměrná teplota a tepelný obsah. • Technologické zásady ohřevu kovů - konečná teplota ohřevu kovů, tepelná pnutí při ohřevu a ochlazování kovů, uložení materiálu v pecním prostoru, dovolená nerovnoměrnost ohřevu a stupeň prohřátí, režimy ohřevu kovů a jeho volba, návrh režimu ohřevu kovů, empirické vztahy k určení doby ohřevu. • Oxidace a oduhličení oceli při ohřevu - teoretické základy oxidace oceli, vliv technologických činitelů a pecního prostředí na propal kovů, výpočet opalu při ohřevu kovů, oduhličení oceli, cesty ke snížení propalu oceli. • Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev předvalků a kontislitků v narážecích a krokových pecích, ohřev kruhových předvalků a kontislitků v karuselových pecích. • Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí - ohřev materiálu v komorových pecích, ohřev oceli při tepelném zpracování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S01) Moderní technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S03) Tváření progresivních kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní