635-3033/01 – Žárovzdorné materiály (ZaZK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - student získá vědomosti o surovinách, technologiích a o vlastnostech jednotlivých druhů žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů - student bude umět řešit vlivy působící na vlastnosti žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů s cílem dosažení optimálních vlastností - student bude umět charakterizovat vztahy mezi technologií výroby, vlastnostmi a životností žáromateriálů a tepelně izolačních materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické základy v oblasti žáruvzdorných materiálů. Student se seznámí se základními pojmy, klasifikací žárovzdorných materiálů, vlastnosti a metodami zkoušení, chemickým a mineralogickým složením, mechanickými, tepelnými, termomechanickými vlastnostmi. Obsahem budou rovněž suroviny pro výrobu žáromateriálů jejich sušení a výpal jejich rozdělení na tvarové žárovzdorné výrobky: křemičité, hlinito-křemičité, hořečnaté, hořečnato- vápenaté, spinelové a hořečnato-křemičité, zirkoničité a zirkonové, uhlíkaté, křemičité-karbidové a netvarové žárovzdorné materiály s hydraulickým, chemickým a keramickým pojivem, dále speciální žárovzdorné materiály, žárovzdorné materiály lehčené, izolační a vláknité. Náplní předmětu jsou exkurze do podniků výrobců a spotřebitelů žáruvzdorných materiálů. Studenti vypracují semestrální projekt.

Povinná literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000, 445 s. [2] KUTZENDÖRFER, J., TOMŠŮ, F. Žárovzdorné materiály, Díl. I. Praha: ČSVTS – silikátová společnosti ČR, 2008. ISBN 978-80-02-02076-9. [3] HENEK, M . KUTZENDORFER, J., LANG, K., PALČO, Š., TOMŠŮ, F. Žárovzdorné materiály díl 8. Použití žárovzdorných materiálů. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2016. ISBN 978-80-02-02669-3. [4] KOLEKTIV AUTORŮ, Příručka pro provádění žárostaveb. Část 1. ŽÁROSTAVBY 2008. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2021. ISBN 978-80-02-02944-1. [5] RITKWIK S. Refractory Technology, Fundamentals and Aplications, 2017, Taylor&Francis Group. ISBN 978-4987-5425-5.

Doporučená literatura:

[1] LANG, K. Žárovzdorné materiály, Díl. II. Praha: ČSVTS – silikátová společnosti ČR, 2010. ISBN 978-80-02-02244-2. [2] PALČO, Š. Žárovzdorné materiály, Díl. III. Praha: ČSVTS – Silikátová společnosti ČR, 2010. ISBN 978-80-02-02245-9. [3] TOMŠŮ, F., PALČO, Š. Žárovzdorné materiály, Díl. VI. Praha: ČSVTS – Silikátová společnost ČR, 2009. ISBN 978-80-02-02170-4. [4] KUTZENDÖRFER, J. Žárovzdorné materiály, Díl. V. Praha: ČSVTS –Silikátová společnost ČR, 2009. ISBN 978-80-02135-3. [5] KUTZENDÖRFER, J. Žárovzdorné materiály, Díl. VI. Praha: ČSVTS –Silikátová společnost ČR, 2007. ISBN 978-80-02-01981-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Žárovzdorné materiály – definice. • Klasifikace žárovzdorných výrobků dle ČSN EN 12475- 1 až 4. • Chemické a mineralogické složení žáruvzdorných materiálů. Základní oxidy: Al2O3 a SiO2, CaO, MgO, ZrO2, Cr2O3 aj. • Vlastnosti žáruvzdorných materiálů. Kritéria hutnosti, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, termomechanické vlastnosti termochemické a termofyzikální vlastnosti. • Hlinitokřemičité materiály I. Dinas • Hlinitokřemičité materiály II. Šamoty a vysocehlinité materiály. • Magnesiové materiály. Magnesio-uhlíkové, magnesio-chormité, spinelové materiály, dolomiové, dolomio-magnesiové, forsteritové materiály. • Speciální materiály. Zirkoničité a uhlíkové žárovzdorné materiály. • Neoxidické materiály. BN a Si3N4. • Netvarové žárovzdorné materiály. Definice, rozdělení, aplikace • Žárobetony. Definice, rozdělení, aplikace. • Tepelně izolační žárovzdorné materiály. Definice, rozdělení, aplikace • Aplikace, použití a producenti žáromateriálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní