635-3034/01 – Energetické hospodářství (EH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat druhy energií a energetických zdrojů, - vlastnosti plynných paliv, ocenit paliva, vyhodnotit záměnnost plynů, - stanovit energetické bilance zařízení a normovat spotřebu energie, - vyhodnotit exergetické bilance, - charakterizovat principy a zvolit vhodné typy čerpadel, kompresorů, - porovnat a hodnotit typy oběhů parních a plynových turbín, chladicích zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty se spotřebou energie během rozvoje lidské civilizace, druhy energií, zdroji a fyzikálními zákony přeměn energií. Studenti se naučí vlastnosti plynných paliv, problematiku záměnnosti topných plynů, oceňování paliv, normování spotřeby energie a přístupy k tvorbě energetických a exergetických bilancí. Porozumí problematice energetických strojů a zařízení pro čerpání vody, výrobě stlačeného vzduchu, parostrojním zařízením, chladicím zařízením atd.

Povinná literatura:

[1] BRESTOVIČ, T., ČARNOGURSKÁ, M. Zdroje a premeny energie. Košice: TU v Košicích, 2012. ISBN 978-80-553-1013-8. [2] HAŠEK, P., KLEČKOVÁ, Z. Energetika v metalurgii (cvičení). Ostrava: VŠB, 1991. [3] MELICHAR, J. Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009. [4] RÉDR, M. Tepelné hospodářství hutí. 1. vyd. Ostrava: VŠB, 1991. ISBN 80-7078-097-5. [5] MacKAY, D. J. C. Sustainable Energy - without the hot air. Cambridge: UIT, 2008. ISBN 978-0-9544529-3-3.

Doporučená literatura:

[1] AUGUSTA, P. a kol. Velká kniha o energii. L.A.Consulting Agency, spol. s r.o., Praha, 2001. [2] ENENKL, V., HLOUŠEK, J., JANOTKOVÁ, E. Termomechanika. (Skriptum). Brno, VUT 1983. 290 s. [3] BLAHOŽ, V., LAPČÍK, V. Návody do cvičení z termomechaniky. (Skriptum). VŠB 1987. 221 s. [4] Časopisy: Energie, Svět energetiky, Energetika, Alternativní energie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Pojmy energie, energetika. Druhy energií, klidová energie hmoty, zdroje energií. Spotřeba energie v metalurgii. • Přeměny energií. Základní pojmy a zákony termomechaniky, vratné změny, nevratné změny. • Tepelné oběhy. Vratný a nevratný oběh, Carnotův cyklus. • Využitelnost tepelné energie. Entropie. Exergie, anergie. • Energetické a exergetické bilance. • Automatická regulace tepelně energetických zařízení. • Základní druhy plynných paliv, zplyňování paliv, teorie záměnnosti plynných paliv, realizace směšovacích stanic v praxi. • Oceňování paliv, součinitel využití paliva, dynamická cena paliva, normování spotřeby energie. • Doprava vody čerpáním, dopravní výšky. Pístové čerpadlo, princip, dopravované množství, příkon, objemová účinnost, regulace. • Odstředivá čerpadla. Teorie proudění v relativním prostoru, turbínová věta, moment na hřídeli, příkon. Vlivy na sací výšku. • Výroba stlačeného vzduchu, polytropická komprese, reálný průběh komprese. Pístový kompresor, princip, teoretický a reálný oběh, objemová účinnost, dělení kompresního poměru, dodávané množství, příkon, regulace. • Turbokompresory. Dopravní výška, statická a dynamická složka, reakční stupeň, moment na hřídeli, příkon, teoretické dopravované množství, tlakové číslo, tvary lopatek. Teoretická a skutečná charakteristika turbokompresoru, regulace turbokompresoru. • Výroba vodní páry, výparné teplo, závislost na tlaku. Křivka varu, trojný bod, kritický bod. Diagramy vodní páry. Teoretický a praktický parní oběh. • Výroba chladu, výroba technických plynů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní