635-3037/01 – Vytápění a klimatizace (VaK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIG005 Ing. et Ing. David Rigo
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - charakterizovat hlavní zásady vytápění budov z hlediska tepelně technických vlastností - popsat základní druhy vytápění a možnosti snížení nákladů na vytápění - popsat základní principy větrání a druhy klimatizací

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické znalosti v oblasti vytápění budov. Pozornost je zejména věnována základním principům výpočtu tepelných ztrát, možnostem snížení nákladů na vytápění, základním typům zdrojů tepla, možnostem způsobu vytápění - podlahové, sálavé, infračervené, teplovzdušné, otopným systémům a principům klimatizačních zařízení.

Povinná literatura:

[1] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7. [2] VELIČKA, M. Vytápění a klimatizace. Ostrava: VŠB-TUO, 2013. 57 s. e-learningová skripta. [3] CIHELKA, J. et al. Vytápění, větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha: SNTL, 1985. [4] MacKAY, D. J. C. Sustainable Energy - without the hot air. Cambridge: UIT, 2008. ISBN 978-0-9544529-3-3.

Doporučená literatura:

[1] DUFKA, J. Hospodárné vytápění domů a bytů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-2019-7. [2] SVOBODA, A. et al. Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 1997. ISBN 80-902339-6-1. [3] HAŠEK, P., KLEČKOVÁ, Z. Energetika v metalurgii - cvičení. Ostrava: VŠB-TU, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Meteorologické a klimatické základy – jak ovlivňuje počasí a klima vytápění budov. Činitelé prostředí – teplota, vlhkost vzduchu, vítr, sluneční záření. • Tepelná pohoda – definice, vlivy, jejich činitelé. Tepelná produkce, rovnice tepelné pohody, termoregulace. Proudění ve vytápěném prostoru. • Vytápění budov – druhy vytápění, spotřeba tepla a paliva při vytápění budov. • Tepelné ztráty budov – ztráty prostupem stěnami a větráním. • Zásady navrhování konstrukcí a staveb z hlediska tepelně technických vlastností. • Možnosti snížení nákladů na vytápění, zateplování budov. • Kategorizace zdrojů tepla – kotelny, palivové hospodářství, principy společné výroby tepla a elektřiny, vytápěcí systémy tepelných čerpadel. • Lokální vytápění – topidla na tuhá, kapalná a plynná paliva, lokální kotle a topeniště. • Typy otopných soustav, uspořádání a komponenty. • Tepelná čerpadla – princip, druhy, účinnost. • Další možnosti vytápění – podlahové, sálavé, infračervené, teplovzdušné. • Solární tepelné soustavy pro výrobu tepla, druhy kolektorů. • Zásady větrání – přirozené a nucené větrání, odsávání a distribuce vzduchu, směšování a vlhčení vzduchu. • Klimatizace – druhy klimatizace, rozdělení klimatizace podle konstrukce a teplonosné tekutiny, regulace klimatizace, součásti klimatizačního zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní