635-3038/01 – Kompozitní materiály (KM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - vysvětlit interakce mezi matricemi a výztužemi, vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů - popsat technologie přípravy kompozitních materiálů a seznámí se s konkrétními aplikacemi - definovat oblast speciální keramiky - popsat přípravu a vlastnosti těchto materiálů - orientovat se v oblastech speciálních materiálů a jejich aplikace v praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické základy v oblasti kompozitů a speciální keramiky. Student se seznámí se základními pojmy, surovinami, vztahem mezi strukturou a vlastnostmi, procesy a technologickými postupy zpracování a přípravy kompozitů, konstrukční, funkční a biokeramiky, speciálních skel a smaltů.

Povinná literatura:

[1] DAĎOUREK, K. Kompozitní materiály – druhy a jejich využití. 1.vyd. Liberec: TU v Liberci, 2007. ISBN 8073722798. [2] JANOVEC, J., CEJP, J., STEIDL, J. Perspektivní materiály. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3. [3] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1985. [4] HANYKÝŘ, V., KUTZENDŐRFER, J. Technologie keramiky. 2. doplněné a rozšířené vyd. Praha: silikátový svaz, 2008, 387 s. ISBN80-900860-6-3. [5] PÁNEK, Z. a kol. Konstručná keramika. Vydavatelstvo R&D print, Bratislava, 1992, 162 s. ISBN80-85488-00-0. [6] CALLISTER, D., W., RETHWISCH, D., G. Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 978-1-118-31922-2.

Doporučená literatura:

[1] BEDNÁŘ, B., FLEMR, V., KRATOCHVÍL, B., a kol. Nové materiály. Ediční středisko VŠCHT, 1991, 201 s. ISBN 80-7080-098-4 [2] MAJLING, J., PLESCH, G. a kol. Technológia špeciálnych anorganických materiálov. Bratislava: STU, 2002, s 244. ISBN 80-227-1734-7. [3] ŠAŠEK, L. Chemická technologie speciálních silikátových materiálů. Praha: VŠCHT, 1988. 179 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Kompozity – definice, složení • Dělení kompozitů – základní typy a jejich charakteristiky • Typy matric a vyztužujících fází, jejich součinnost, struktura • Výroba kompozitů, výroba vláken a jejich úprava • Kompozity na bázi polymerů • Keramické kompozity, keramické povlaky • Speciální keramika – definice, rozdělení • Speciální metody tvarování • Elektrické a magnetické vlastnosti keramiky • Konstrukční a funkční keramika • Polovodivá a keramika s iontovou vodivostí • Piezoelektrická, feritová a supravodivá keramika • Sklokeramika, kovová skla a smalty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.