635-3039/01 – Druhotné energetické zdroje (DEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: • identifikovat a definovat druhotný energetický zdroj (DEZ). • porovnat jednotlivé typy DEZ mezi sebou – paliva, energie, tlak. • popsat procesy vzniku DEZ v závislosti na příslušných výrobních technologiích. • aplikovat získané poznatky z oblasti DEZ v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na základní charakteristiky a členění druhotných energetických zdrojů. Věnuje se rovněž energetickým ztrátám a energetickému potenciálu, jakož i pojmu úspory paliva. Je definován význam druhotného paliva, druhotného tepla/chladu a druhotné tlakové energie. Popsány jsou zařízení využívající DEZ - spalinové kotle, turbíny, mikroturbíny, tepelná čerpadla. Rovněž je zaměřen na využití nízkopotenciálního tepla a využití entalpie kovu, koksu, strusky.

Povinná literatura:

[1] MACHÁČKOVÁ, A. Druhotné energetické zdroje. [online]. 2008, poslední revize 31.1.2017. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z < http://www.fmmi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/635-Machackova-Druhotne-energeticke-zdroje.pdf. [2] KLEČKOVÁ, Z., MACHÁČKOVÁ, A., Minimalizace emisí při energe-tickém využití odpadů. Ostrava : Marionetti, 2011. ISBN 978-80-260-1279-5. [3] ŠUROVSKÝ, J. Spalovací turbíny. Od mikroturbín k elektrárnám. Praha : Neoset Praha, 2013. ISBM 978-80-260-4106-1. [4] BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-471-39015-2.

Doporučená literatura:

[1] KOTRBATÝ, M aj. Hospodaření teplem: "nejlevnější energie je energie ušetřená". Praha: Agentura ČSTZ, 2009. ISBN 978-80-86028-41-5. [2] tzbinfo. © 2001-2018. TZB. In. https://www.tzb-info.cz/. [3] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Přehled energetických zdrojů. Základní charakteristiky a členění energetických zdrojů. • Pojem a význam - druhotný energetický zdroj – v kontextu energetického mixu ČR. • Technicko-ekonomické ukazatele využití druhotných zdrojů v průmyslové sféře. Rozdělení DEZ. • Druhotná paliva - zdroje vzniku, technické parametry a využití v energetickém hospodářství. • Skladování druhotných paliv – rozdělení podle paliva. Konstrukční charakteristiky zásobníků. • Druhotné teplo – využití entalpie spalin a použití spalinových kotlů a plynových turbín. Konstrukční a tepelné charakteristiky těchto zařízení a jejich rozdělení a využití. • Nízkopotenciální teplo – využití tepelných čerpadel. Termodynamika, typy, konstrukce, využití. • Druhotný chlad – chladicí voda a její využití. Chladicí články. Způsoby chlazení – vodní, expanzní, odparné a chlazení látkami o vyšším bodu varu. Porovnání. • Využití entalpie kovu v provozech vysokopecních, metalurgických (odlévárna, CCS-provozy, válcovny, kovárny). • Využití entalpie koksu. Způsoby využití – výhody a nevýhody. • Využití entalpie strusky. Způsoby využití – výhody, nevýhody. • Druhotná tlaková energie. Využití přetlaku plynu. Expanzní turbíny. • Moderní technologie využívající druhotné zdroje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: doporučená

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku