635-3039/01 – Druhotné energetické zdroje (DEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: • identifikovat a definovat druhotný energetický zdroj (DEZ). • porovnat jednotlivé typy DEZ mezi sebou – paliva, energie, tlak. • popsat procesy vzniku DEZ v závislosti na příslušných výrobních technologiích. • aplikovat získané poznatky z oblasti DEZ v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na základní charakteristiky a členění druhotných energetických zdrojů. Věnuje se rovněž energetickým ztrátám a energetickému potenciálu, jakož i pojmu úspory paliva. Je definován význam druhotného paliva, druhotného tepla/chladu a druhotné tlakové energie. Popsány jsou zařízení využívající DEZ - spalinové kotle, turbíny, mikroturbíny, tepelná čerpadla. Rovněž je zaměřen na využití nízkopotenciálního tepla a využití entalpie kovu, koksu, strusky.

Povinná literatura:

[1] MACHÁČKOVÁ, A. Druhotné energetické zdroje. [online]. 2008, poslední revize 31.1.2017. [cit. 2017-01-31]. Dostupné z < http://www.fmmi.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/fmmi/cs/okruhy/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory/635-Machackova-Druhotne-energeticke-zdroje.pdf. [2] KLEČKOVÁ, Z., MACHÁČKOVÁ, A., Minimalizace emisí při energe-tickém využití odpadů. Ostrava : Marionetti, 2011. ISBN 978-80-260-1279-5. [3] ŠUROVSKÝ, J. Spalovací turbíny. Od mikroturbín k elektrárnám. Praha : Neoset Praha, 2013. ISBM 978-80-260-4106-1. [4] BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. ISBN 978-0-471-39015-2.

Doporučená literatura:

[1] KOTRBATÝ, M aj. Hospodaření teplem: "nejlevnější energie je energie ušetřená". Praha: Agentura ČSTZ, 2009. ISBN 978-80-86028-41-5. [2] tzbinfo. © 2001-2018. TZB. In. https://www.tzb-info.cz/. [3] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Přehled energetických zdrojů. Základní charakteristiky a členění energetických zdrojů. • Pojem a význam - druhotný energetický zdroj – v kontextu energetického mixu ČR. • Technicko-ekonomické ukazatele využití druhotných zdrojů v průmyslové sféře. Rozdělení DEZ. • Druhotná paliva - zdroje vzniku, technické parametry a využití v energetickém hospodářství. • Skladování druhotných paliv – rozdělení podle paliva. Konstrukční charakteristiky zásobníků. • Druhotné teplo – využití entalpie spalin a použití spalinových kotlů a plynových turbín. Konstrukční a tepelné charakteristiky těchto zařízení a jejich rozdělení a využití. • Nízkopotenciální teplo – využití tepelných čerpadel. Termodynamika, typy, konstrukce, využití. • Druhotný chlad – chladicí voda a její využití. Chladicí články. Způsoby chlazení – vodní, expanzní, odparné a chlazení látkami o vyšším bodu varu. Porovnání. • Využití entalpie kovu v provozech vysokopecních, metalurgických (odlévárna, CCS-provozy, válcovny, kovárny). • Využití entalpie koksu. Způsoby využití – výhody a nevýhody. • Využití entalpie strusky. Způsoby využití – výhody, nevýhody. • Druhotná tlaková energie. Využití přetlaku plynu. Expanzní turbíny. • Moderní technologie využívající druhotné zdroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: Min. 80 %-ní účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství TEZ K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.