635-3041/01 – Využití druhotných surovin z tepelných procesů (VDSTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Topinková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - teoreticky a prakticky využít znalosti o druhotných surovinách (zejména struskách) z tepelných procesů - zhodnotit další využití druhotných surovin na základě jejich vlastností - definovat alkalicky aktivované materiály a geopolymery a jejich využití - definovat tradiční pojivové systémy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Dělení druhotných surovin. Vznik a vlastnosti druhotných surovin. Možnosti jejich využití. Alkalicky aktivované materiály a geopolymery. Princip geopolymerizace. Technologie výroby hlavních typů tradičních pojivových materiálů. Aplikace do stavebních hmot a materiálů.

Povinná literatura:

[1] SLIVKA, V., DIRNER, V., KURAŠ, M. Odpadové hospodářství I: praktická příručka. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2006. ISBN 80-248-1245-2. [2] VLČEK, J., FIEDOR, J. Průmyslové odpady: Strusky z výroby oceli. Ostrava, AMOS repro, 2015. ISBN 978-80-260-7775-6. ISBN 80-03-00188-9. [3] SCHULZE, W. Necementové malty a betony. Praha, SNTL, 1990. 271 s. [4] KRET, J. Recyklace odpadů hutnictví železa. Ostrava, VŠB-TUO, 2003. ISBN 80-248-0511-1. [5] IMANAKA, Y. et al. Advanced Ceramic Technologies & Products. Tokyo: Springer, 2012. ISBN 978-4-431-53913-1.

Doporučená literatura:

[1] Časopisy: Stavivo, Ceramics-Silikáty, Acta Metalurgica Slovaca, Stavební obzor. [2] HERAINOVÁ, M. Keramické suroviny a jejich úprava. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2004. ISBN 80-903113-4-2. [3] HERAINOVÁ, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vyd. Praha: Silikátová svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Druhotné suroviny z tepelných procesů a jejich dělení. • Vznik druhotných surovin, technologický postup jednotlivých tepelných procesů. • Charakteristika druhotných surovin, chemické a fyzikální vlastnosti. • Metody zkoušení. • Využití druhotných surovin, možnost jejich recyklace.. • Alkalicky aktivované materiály – definice, dělení, využití, vlastnosti. • Alkalické aktivátory – vodní sklo, pevný křemičitan sodný, hydroxid sodný. • Geopolymery – definice, struktura, využití, vlastnosti. • Geopolymerizace - princip. • Geopolymerní cementy a betony. • Tradiční pojiva – sádra, vápno, cement. Suroviny, výroba. • Cement – hydratace, vlastnosti, využití. • Aplikace do stavebních materiálů – betony, žárobetony, pórobetony.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  15
        Zkouška Zkouška 80  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství KMR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.