635-3045/01 – Diplomový seminář II (DS II)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6
kombinovaná Zápočet 0+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - popsat základní principy technologií související s tématem diplomové práce - kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou - využít svých znalostí k zpracování rešerší na téma diplomové práce - navrhnout metodu řešení, připravit experiment a vyhodnotit získaná data - aplikovat teoretické a praktické poznatky při zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Náplní předmětu je zahájení řešení diplomové práce pod vedením vedoucího nebo konzultanta, seznámení studentů s postupem při vyhledávání a zpracování literárních zdrojů. Předmět dále prověří schopnosti studenta analyzovat problém, navrhnout metodu řešení a prokázat samostatný inženýrský přístup k řešení problému, logické a tvůrčí myšlení, práci s literaturou a využít teoretické znalosti získané během studia.

Povinná literatura:

[1] Literární zdroje uvedené v zadání diplomové práce. [2] Požadavky pro vypracování závěrečných prací dle pokynů katedry 635, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/. [3] Články z odborných časopisů a sborníků konferencí týkající se řešeného tématu. [4] LIŠKA, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Praha, 2008,93 s. ISBN 978-80-86946-64-1. [5] Articles from scientific publications obtained through e-resources, such as ProQuest, Scopus, Springer Link, the Web of Knowledge, etc., or from expert databases such as Metadex, Metal.

Doporučená literatura:

[1] Pokyny fakulty pro vypracování diplomových prací. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např. ProQuest, Scopus, Springer Link, Web of Knowledges aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] KŘIVDA, V., ŠIROKÝ, J. Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola úkolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Využití literárních a experimentálních dat a vyhodnocení výsledků při řešení tématu projektu. • Provedení výpočtové, simulační popř. návrhové části projektu. • Zpracování a diskuse získaných poznatků, formulace závěrů práce. • Průběžné konzultace dle potřeby studentů a požadavků vedoucího nebo konzultanta diplomové práce. • Tvorba závěrečné zprávy. Příprava prezentace výsledků. • Prezentace vyhodnocených dat experimentálního výzkumu, výpočtů a dalších dosažených výsledků v pracovní skupině.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0713A070004) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.