635-3048/01 – Energetické hospodářství (ENH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat zdroje tepelné energie, aplikovat základní zákony přenosu a přeměn tepelné energie, rozumět tepelným oběhům, - stanovit využití paliva, posoudit záměnnost plynů, stanovit energetické a exergetické bilance zařízení, - znát principy zařízení energetických provozů – kotlů, turbín, čerpadel, kompresorů, - rozumět problematice teplárenských provozů a parních oběhů - pochopit metody a zařízení pro snížení emisní zátěže energetických zdrojů a využití tuhých zbytků spalovacích procesů.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět seznámí studenty se zdroji tepla, fyzikálními zákony přenosu a přeměny tepelné energie. Studenti se naučí problematiku přípravy a oceňování paliv, záměnnosti topných plynů a přístupy k tvorbě energetických a exergetických bilancí. Porozumí problematice energetických strojů a zařízení energetických provozů, kotlů, čerpadel, výrobě stlačeného vzduchu, prvků parních oběhů a seznámí se s problematikou metod a zařízení pro snižování emisní zátěže a zařízeními pro využití tuhých zbytků spalovacích procesů.

Povinná literatura:

1. BRESTOVIČ, T., ČARNOGURSKÁ, M. Zdroje a premeny energie. Košice: TU v Košicích, 2012. ISBN 978-80-553-1013-8. 2. KADRNOŽKA J., OCHRANA B. Teplárenství. Akademické nakladatelství CERM Brno, 2001. 3. MELICHAR, J.: Hydraulické a pneumatické stroje. Část čerpadla. Skripta, 1. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2009. 4. GOSWAMI, D.Y., KREITH, F. Energy conversion. CRC Press, 2008.

Doporučená literatura:

1. AUGUSTA, P. a kol.: Velká kniha o energii. L.A.Consulting Agency, spol. s r.o., Praha, 2001. 2. MICHAELIDES, E. Alternative Energy Sources. Heidelberg. Springer, 2012. ISBN 978-3-642-20950-5. 3. Časopisy: Energie, Svět energetiky, Energetika, Alternativní energie.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy ve cvičení, 1 až 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 2 programy zpracované v průběhu semestru. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia: písemná zkouška formou testu, ústní diskuse o testu, jedna teoretická otázka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kategorizace zdrojů tepla. Základní zákony přenosu a přeměny tepelné energie. Tepelné oběhy. Přehled zařízení energetických provozů. 2. Využitelnost tepelné energie. Exergie, anergie. Energetické a exergetické bilance energetických zařízení. Oceňování paliv, součinitel využití paliva, dynamická cena paliva. 3. Automatická regulace tepelně energetických zařízení. Zařízení pro přípravu paliv. Teorie záměnnosti plynných paliv, realizace směšovacích stanic v praxi. 4. Výroba a využití páry. Výparné teplo, spotřeba tepla. Fázový diagram vody, diagramy vodní páry. Teoretický a praktický parní oběh. Prvky parního oběhu. 5. Teplárenské provozy. Typy, provoz a konstrukce teplovodních a parních kotlů. 6. Kogenerace – kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Tepelné sítě – rozvod tepla, druhy a konstrukce sítí, předávací stanice, tepelné izolace. 7. Doprava vody čerpáním, dopravní výšky. Pístové čerpadlo, princip, dopravované množství, příkon, objemová účinnost, regulace. Odstředivá čerpadla. Množství, moment na hřídeli, příkon. Vlivy na sací výšku. 8. Výroba stlačeného vzduchu, ideální a reálný průběh komprese. Pístový kompresor, princip, objemová účinnost, dodávané množství, příkon, dělení kompresního poměru. 9. Turbokompresory. Dopravní výška, statická a dynamická složka, reakční stupeň, moment na hřídeli, příkon, teoretické dopravované množství, tlakové číslo, tvary lopatek. Teoretická a skutečná charakteristika turbokompresoru, regulace. 10. Zařízení pro snížení emisní zátěže energetických zdrojů. Polutanty znečišťující ovzduší, emisní limity a techniky jejich stanovení a interpretace. 11. Optimalizace spalovacích energetických procesů s cílem snížení emisní zátěže. Tuhé zbytky spalovacích energetických procesů, charakterizace popílků a škváry. 12. Metody a zařízení pro materiálové využití a odstranění tuhých zbytků energetických spalovacích procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 80% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku EPT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.