635-3049/01 – Numerické simulace v energetice (NSE)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
RIG005 Ing. et Ing. David Rigo
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student bude umět - orientovat se v problematice podobnosti a modelování dějů reálných procesů v energetice - využít teoretických znalostí z oblasti energetiky a komplementárních oborů v synergii s numerickými simulacemi - užít nabytých teoretických znalostí z oblasti technických oborů v prostředí komerčních SW

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické znalosti nutné v oblasti numerických simulací v kontextu energetiky a příbuzných oborů. Historický vhled do problematiky, principy tvorby, účelu a využití modelování a simulace vybraných úloh, práce s daty, výsledky simulací a jejich aplikace pro praxi. Faktory ovlivňující přiléhavost predikovaných veličin a jejich kompenzace.

Povinná literatura:

1. KOZUBKOVÁ, Milada, BLEJCHAŘ, Tomáš a Marián BOJKO. Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti, VŠB-TU Ostrava, 2019, 224 s. 2. HONUS, Stanislav. Matematické modelování fyzikálních a chemických jevů s využitím metod CFD a DEM. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3433-7. 3. ČARNOGURSKÁ, Mária, Miroslav PŘÍHODA a Tomáš BRESTOVIČ. Aplikovaná mechanika tekutín. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-553-3950-4. 4. GLICKSMAN, L. R., LIENHARD V, J. H. Modeling and Approximation in Heat Transfer. 1. vydání. New York: Cambridge University Press, 2016. 240 s. ISBN 978-1107012172.

Doporučená literatura:

1. KOZUBKOVÁ, Milada, Marian BOJKO, Jaroslav KRUTIL a Tomáš BLEJCHAŘ. Modelování spalování paliv: učební text. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3144-2. 2. URUBA, Václav. Turbulence. Praha. ČVUT Praha, 2014. 130 s. ISBN 978-80-01-05600-4 3. BOJKO, Marian. 3D PROUDĚNÍ – ANSYS FLUENT - učební text. Ostrava. VŠB-TU Ostrava, 2012, 314 s. ISBN 978-80-248-2607-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - prezentace vlastní seminární práce na vybrané téma s diskusí (kolokvium).

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Vypracování seminární práce na zadané téma. Výběr tématu studentem bude možno provést na začátku výuky. Formální požadavky na seminární práci budou sděleny na začátku výuky. 2. Předpokládá se základní znalost přenosových jevů, sdílení tepla, proudění tekutin a tabulkového procesoru MS Excel a MS Word.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá v blocích 1 Blok. Úvod do problematiky numerických simulací. Fyzikální modelování, abstraktní modelování. Podobnost a modelování dějů. 2 Blok. Historický pohled na modelování a simulace. Ukázky řešení úloh bez využití výkonných počítačů a komerčních softwarů. 3 Blok. Analytické a numerické metody. Metoda sítí, metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků (FEM) a metoda konečných objemů (FVM) a CFD – teoretické základy. 4 Blok. Komerční softwary a CAD systémy. Plus přednáška hosta z komerční sféry s praktickou ukázkou využití simulace v praxi. 5 blok. Základní principy pro využívání komerčních softwarů – zadání, předmět, cíl simulovaného děje. Výhody a nevýhody simulace, rizika. Principy a základy sestavení a definování úlohy. Okrajové podmínky. Ukázky. 6 blok. Práce s manuály vybraného komerčního software, porovnání prostředí softwaru s teoretickými mezioborovými znalostmi – limity a možnosti simulovaného děje. Podmínky správně simulovaného děje. Ukázky. 7 blok. Exkurze 8 blok. Využití simulací v progresivních technicko-komerčních oborech: simulated reality, virtual reality, augmented reality. 9 blok. Prezentace seminárních prací studentů na daná témata – diskuse nad tématy. Kritické závěry.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 60% aktivní účasti ze všech Seminářů uvedených v rozvrhu. Vypracování a odevzdání individuální Seminární práci na zadané, nebo volné téma v daném oboru(volné téma pouze na základě zdůvodnění studentem a jeho schválení pedagogem). Termín odevzdání Semnární práce a podmínky vypracování Seminární práce budou zadány vyučujícím na začátku výuky. Účast na závěrečném kolokviu s prezentací vlastní Seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní