636-0002/01 – Fyzikální metalurgie (FM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Ludmila Hyspecká, DrSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obecný přehled o fyzikální metalurgii. Transformace (dvojčatění, uspořádaný- ne- uspořádaný stav, rekrystalizace). Charakteristika hranic zrn a rozhraní. Difuse v objemu, na povrchu a po hranicích zrn a dislokacích; aplikace na: segregace v dendritech, na hranice zrn, rekrystalizaci, fázové transformace řízené zákonem parabolického růstu, růst zrn a růst precipitátu (Gibbs-Thomsono- va rovnice, Zenerova rovnice a Ostwaldův popis procesu hrubnutí).Segregace na hranicích zrn a křehký interkrystalický lom. Zpevnění tuhého roztoku,uspořádá- ním, precipitací, deformací, fázovou transformací a velikostí zrna. Aplikace a modelování fyzikálně-metalurgických zákonitostí na některé materiály.

Povinná literatura:

1. Hyspecká,L.: Teorie tepelného zpracování. ES VŠB, Ostrava 1975 (část "rekrystalizace" a "Gibbs-Thomsonova" rovnice) 2. Pluhař,J.: Nauka o materiálech. SNTL/ALFA, Praha 1989 3. Haasen,P.: Physikalische Metallkunde. Springer-Verlag, 1984 ISBN 3-540-13477-8 4. Kurz,W.-Mercier,P.-Zambelli,G.: Introduction a la science des matériaux. Polytechniques et universitaires Romandes, 1991, ISBN 2-88074-216-1 5. Ohring,M.: Engineering Materials Science. San Diego, 1995

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku