636-0069/01 – Difrakční analýza materiálů (DAM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2000/2001
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Principy difrakce rtg záření tuhými látkami, příslušná experimentální technika a působy vyhodnocování. Reciproká mřížka, Ewaldova konstrukce. Výpočet intensity difraktovaného záření, rozšíření a azimutální profil difrakčních linií. Využití rtg difrakce pro identifikaci fázového složení, kvantitativní fázovou analýzu, určování velikosti částic, pnutí 1., 2. a 3. druhu a přednostní orientace.

Povinná literatura:

1. I. KRAUS: Úvod do strukturní rentgenografie, Academia, Praha 1985, 235 s. 2. Z. JOHAN, R. ROTTER, E.SLÁNSKÝ: Analýza látek rentgenovými paprsky, SNTL, Praha 1970, 258 s. 3. C. S. BARRETT: Struktura kovů, NČSAV, Praha 1959, 658 s. 4. V.VALVODA, M. POLCAROVÁ, P. LUKÁČ: Základy strukturní analýzy, Univerzita Karlova, Praha 1992, 489 s. 5. C. WHISTON: X-ray Methods, John Wiley and Sons, Chichester 1987, 425 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku