636-0073/01 – Technické materiály I. (TM I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity0
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-shrnout vybrané typy tepelného zpracování; -objasnit podstatu fázových transformací, včetně ATF, IDF, AF a GB; -vysvětlit podstatu vodíkové křehkosti, žáropevných a žáruvzdorných ocelí, pěti typů korozivzdorných ocelí; -vzájemně srovnat materiály pro automobilový průmysl; -charakterizovat oceli se zvláštními fyzikálními i magnetickými vlastnostmi; -diskutovat v základní úrovni o slitinách Ni, Cu, Al, Mg, Ti atp.

Vyučovací metody

Anotace

Členění kovových soustav, podstata legování ocelí a vliv příměsí, volba typu ocelí a fyzikální podstata návrhu jejich složení, tvárné a lité oceli, vliv nekonvenčního TZ na vlastnosti ocelí, fyzikální podstata funkce legujících prvků v ocelích, oceli nízkolegované a povrchově upravené, principy koroze, korozivzdorné, creepové oceli, se zvýšenou pevností, se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, elektrotechnické oceli, typy nástrojových ocelí, litiny, podmínky vzniku grafitu, tvárná litina, Cu a Ni slitiny, lehké kovy a jejich slitiny, těžkotavitelné kovy a jejich slitiny.

Povinná literatura:

1. STEEL, A Handbook for Materials Research and Engineering, Vol. 2: Applications, VDEh, Verlag Stahleisen mbH Dusseldorf, 1993 2. Ryš, Cenek, Mazanec, Hrbek: Nauka o materiálu I/4, Praha, Academia 1975 3. Píšek, Cenek, Jeníček: Nauka o materiálu I/3, Praha, Academia 1973 4. Mazanec: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů, skripta VŠB, Ostrava, 1987 5. Číhal: Korozivzdorné oceli a slitiny, Praha, Academia, 1999 6. Mazancová: Nové typy materiál§ pro automobilový průmysl- fyzikálně inženýrské vlastnosti vysokopevných materiálů legovaných mangánem a slitin hydridů kovů pro uskladnění vodíku

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku