636-0073/02 – Engineering Materials I (TM I)

Gurantor departmentDepartment of Material EngineeringCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-collects chosen heat treatment types; -clarify austenite phase transformation facts including the ATF, IDF, AF and GB; -express hydrogen embrittlement, heat and fire-resistant and corrosion-proof steel type base; -relate materials for automotive industry; -quote steels with special physical and magnetic properties; -discusse Ni, Cu, Al, Mg, Ti etc. alloys in basic level.

Teaching methods

Summary

Metallic system classification, steels alloying principles, steel types choice,physical principle of their composition design, formed, cast steels, unconventional HT influence on steel properties, low alloy steels, automotive industry materials, hydrogen storige, surface treated steels, corrosion principles,corrosion resistant and creep steels, high strength steels, steels with special physical properties, electro and tool-type steels, cast iron, of graphite formation conditions, Cu and Ni alloys, light metals and their alloys, heavy melted metals and their alloys.

Compulsory literature:

1. STEEL, A Handbook for Materials Research and Engineering, Vol. 2: Applications, VDEh, Verlag Stahleisen mbH Dusseldorf, 1993 2. Briant, C.L.: Impurities in engineering materials (impact, reliability and control). Edit.: Marcel Dekker, Inc, (New York, Basel), 1999 3. Mazanec, K., Mazancová, E.: Physical metallurgy of thermomechanical treatment of structural steels. Edit.: Cambridge Internat. Science Publishing, Cambridge, 1997

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky - Přehled vybraných typů tepelného zpracování, čtyři stádia popuštění martensitu, sekundární tvrdost, plošné poruchy, def. pásy atp. Fyzikálně metalurgická podstata transformačních charakteristik austenitu (ATF, IDF, MF, WF, B, AF, M). Základní rozdělení kovových soustav, uhlíkové oceli. - Úloha legujících prvků v ocelích a základní typy legovaných ocelí. Hodnocení vlivu škodlivých příměsí. Strukturní aspekty nekonvenčního TZ ocelí (granulární bainit, izotermické žíhání u bainitických ocelí atp.). - Strukturní zásady optimalizovaného výběru tvářených ocelí, včetně hodnocení jejich mechanických vlastností. - Hodnocení odolnosti proti koroznímu poškození (vodíková křehkost – SSC, HIC, SOHIC). Fyzikální zásady působení přísad v ocelích. Tvářené uhlíkové oceli. - Oceli pro strojní součásti o různých mechanických charakteristikách a materiály pro automobilový průmysl (DP, TRIP, TWIP, TRIPLEX). - Přehled o typech ocelí jako jsou martensitické vytvrditelné oceli, pružinové oceli, oceli k povrchovému zpracování, oceli otěruvzdorné, oceli pro nízké teploty. - Přehled typů korozivzdorných ocelí, oceli žáruvzdorné a žáropevné-podmínky pro jejich aplikaci. - Vybrané typy ocelí se zvláštními fyzikálními vlastnostmi. - Oceli elektrotechnické se zvláštními magnetickými vlastnostmi. - Rozdělení nástrojových a rychlořezných ocelí. Nástrojové oceli pro práci za studena i za tepla. - Základní typy litých ocelí. Členění litin, podmínky vzniku grafitu v litinách. Tvárná, temperovaná litina, ausferit. - Rozdělení Ni-slitin, slitin Cu a Al - Základní informace o slitinách Ti, Mg, Zr atd. - Kovy s vysokou teplotou tavení a jejich slitiny. Zásady optimalizovaného výběru ocelí a slitin kovů. Cvičení - Úvodní cvičení - Fázové a strukturní složení ocelí a litin. Charakteristika strukturních součástí. - Kvantitativní hodnocení pomocí základních stereologických metod. Hodnocení čistoty,velikosti zrna a procentuálního obsahu fází, mezilamelární vzdálenosti perlitu. - Působení škodlivých příměsí, kvantitativní hodnocení, mikrofraktografické charakteristiky, vyhodnocování reálných lomových ploch. - Struktura a vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí tř. 11 až 16 a využití diagramů IRA, ARA. - Mikrostruktura bainitu a martensitu u Hadfieldovy oceli. - Mikrolegované a nízkolegované oceli, nekonvenčně zpracované oceli. - Hodnocení vybraných typů materiálů pomocí ŘEM a RTG analyzátoru - Písemka - Vysokolegované speciální oceli. Stanovení mikrostruktury a vlastností jednotlivých typů korozivzdorných ocelí (martensitických, austenitických, feritických, duplexních). - Manganové oceli. Žáropevné a žáruvzdorné oceli. - Strukturní stabilita zpevňujících fází. Nástrojové oceli a oceli odolné proti opotřebení. - Vlastnosti vybraných typů slitin neželezných kovů (Cu, Ni, Al, Ti, Mg). - Zhodnocení cvičení a zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T020) Nové technické materiály (01) New Technical Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T010) Kovové materiály (02) Metalic Materials P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.