636-0073/02 – Technické materiály I. (TM I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-shrnout vybrané typy tepelného zpracování; -objasnit podstatu fázových transformací, včetně ATF, IDF, AF a GB; -vysvětlit podstatu vodíkové křehkosti, žáropevných a žáruvzdorných ocelí, pěti typů korozivzdorných ocelí; -vzájemně srovnat materiály pro automobilový průmysl; -charakterizovat oceli se zvláštními fyzikálními i magnetickými vlastnostmi; -diskutovat v základní úrovni o slitinách Ni, Cu, Al, Mg, Ti atp.

Vyučovací metody

Anotace

Členění kovových soustav, podstata legování ocelí a vliv příměsí, volba typu ocelí a fyzikální podstata návrhu jejich složení, tvárné a lité oceli, vliv nekonvenčního TZ na vlastnosti ocelí, fyzikální podstata funkce legujících prvků v ocelích, oceli nízkolegované a povrchově upravené, principy koroze, korozivzdorné, creepové oceli, se zvýšenou pevností, se zvláštními fyzikálními vlastnostmi, elektrotechnické oceli, typy nástrojových ocelí, litiny, podmínky vzniku grafitu, tvárná litina, Cu a Ni slitiny, lehké kovy a jejich slitiny, těžkotavitelné kovy a jejich slitiny.

Povinná literatura:

1. STEEL, A Handbook for Materials Research and Engineering, Vol. 2: Applications, VDEh, Verlag Stahleisen mbH Dusseldorf, 1993 2. Ryš, Cenek, Mazanec, Hrbek: Nauka o materiálu I/4, Praha, Academia 1975 3. Píšek, Cenek, Jeníček: Nauka o materiálu I/3, Praha, Academia 1973 4. Mazanec: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů, skripta VŠB, Ostrava, 1987 5. Číhal: Korozivzdorné oceli a slitiny, Praha, Academia, 1999 6. Mazancová: Nové typy materiál§ pro automobilový průmysl- fyzikálně inženýrské vlastnosti vysokopevných materiálů legovaných mangánem a slitin hydridů kovů pro uskladnění vodíku

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky - Přehled vybraných typů tepelného zpracování, čtyři stádia popuštění martensitu, sekundární tvrdost, plošné poruchy, def. pásy atp. Fyzikálně metalurgická podstata transformačních charakteristik austenitu (ATF, IDF, MF, WF, B, AF, M). Základní rozdělení kovových soustav, uhlíkové oceli. - Úloha legujících prvků v ocelích a základní typy legovaných ocelí. Hodnocení vlivu škodlivých příměsí. Strukturní aspekty nekonvenčního TZ ocelí (granulární bainit, izotermické žíhání u bainitických ocelí atp.). - Strukturní zásady optimalizovaného výběru tvářených ocelí, včetně hodnocení jejich mechanických vlastností. - Hodnocení odolnosti proti koroznímu poškození (vodíková křehkost – SSC, HIC, SOHIC). Fyzikální zásady působení přísad v ocelích. Tvářené uhlíkové oceli. - Oceli pro strojní součásti o různých mechanických charakteristikách a materiály pro automobilový průmysl (DP, TRIP, TWIP, TRIPLEX). - Přehled o typech ocelí jako jsou martensitické vytvrditelné oceli, pružinové oceli, oceli k povrchovému zpracování, oceli otěruvzdorné, oceli pro nízké teploty. - Přehled typů korozivzdorných ocelí, oceli žáruvzdorné a žáropevné-podmínky pro jejich aplikaci. - Vybrané typy ocelí se zvláštními fyzikálními vlastnostmi. - Oceli elektrotechnické se zvláštními magnetickými vlastnostmi. - Rozdělení nástrojových a rychlořezných ocelí. Nástrojové oceli pro práci za studena i za tepla. - Základní typy litých ocelí. Členění litin, podmínky vzniku grafitu v litinách. Tvárná, temperovaná litina, ausferit. - Rozdělení Ni-slitin, slitin Cu a Al - Základní informace o slitinách Ti, Mg, Zr atd. - Kovy s vysokou teplotou tavení a jejich slitiny. Zásady optimalizovaného výběru ocelí a slitin kovů. Cvičení - Úvodní cvičení - Fázové a strukturní složení ocelí a litin. Charakteristika strukturních součástí. - Kvantitativní hodnocení pomocí základních stereologických metod. Hodnocení čistoty,velikosti zrna a procentuálního obsahu fází, mezilamelární vzdálenosti perlitu. - Působení škodlivých příměsí, kvantitativní hodnocení, mikrofraktografické charakteristiky, vyhodnocování reálných lomových ploch. - Struktura a vlastnosti vybraných konstrukčních ocelí tř. 11 až 16 a využití diagramů IRA, ARA. - Mikrostruktura bainitu a martensitu u Hadfieldovy oceli. - Mikrolegované a nízkolegované oceli, nekonvenčně zpracované oceli. - Hodnocení vybraných typů materiálů pomocí ŘEM a RTG analyzátoru - Písemka - Vysokolegované speciální oceli. Stanovení mikrostruktury a vlastností jednotlivých typů korozivzdorných ocelí (martensitických, austenitických, feritických, duplexních). - Manganové oceli. Žáropevné a žáruvzdorné oceli. - Strukturní stabilita zpevňujících fází. Nástrojové oceli a oceli odolné proti opotřebení. - Vlastnosti vybraných typů slitin neželezných kovů (Cu, Ni, Al, Ti, Mg). - Zhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Písemka Písemka 15  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.