636-0075/02 – Spojování materiálů (SpojM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB27 Dr.Ing. Petr Kubečka
ROL01 doc. Ing. Stanislav Rolc, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Principy spojování materiálů. Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje materiálů a konstrukcí. Současný stav a nové postupy spojování materiálů: svařování,měkké a tvrdé pájení, lepení, mechanické spoje (šroubové a nýtované) a speciální metody spojování. Jednotlivé oblasti zahrnují fyzikální principy metod spojování materiálů, návrh a provedení spojů, technologie vytváření spojů, zařízení a používané materiály, požadavky na řízení kvality, zkoušky mechanických vlastností, nedestruktivní zkoušky, procesy poškozování spojů, výběr typu spoje a příklady použití.

Povinná literatura:

A) Základní 1. KUČERA, J: Teorie svařování. I. a II. díl. VŠB Ostrava 1991(skriptum), 402 s. 2. ŽÁK, J. – NOVÁK, M.: Teorie svařování. VUT Brno 1988 (skriptum), 142 s. 3. AMBROŽ, O. a kol.: Technologie svařování a zařízení. Zeross, Ostrava 2000, 290 s. 4. FOLDYNA, V. a kol.: Materiály a jejich svařitelnost. Zeross, Ostrava 1999, 296 s. B) Doporučená 1. HRIVŇÁK, I.: Zvariteľnosť ocelí. Alfa, Bratislava 1979, 240s. 2. KUNCIPÁL, J. - PILOUS, V.- DUNOVSKÝ, J.: Nové technologie ve svařování. SNTL, Praha 1984, 272 s. 3. PILOUS, V. - VÁCLAV, J.: Nové metalurgické postupy svařování ocelí. SNTL, Praha 1985, 340 s. 4. PILOUS, V. - LÖBL, K. - STRÁNSKÝ, K.: Návary a svarové spoje konstrukčních ocelí. Vodní stavby a.s. Praha, Plzeň 1993, 451 s. 5. PILOUS, V. - STRÁNSKÝ, K.: Strukturní stálost návarů a svarových spojů v energetickém strojírenství. Academia, Praha 1989, 206 s. 6. STRÁNSKÝ, K.: Termodynamika kvazistacionární difúze uhlíku v ocelích a její aplikace. Academia, Praha 1977, 146 s. 7. RUŽA, V.: Pájení. SNTL, Praha 1988, 456 s. 8. PETERKA, J.: Lepení konstrukčních materiálů ve strojírenství. SNTL, Praha 1980, 792 s. 9. TURŇA, M.: Špeciálné metody zvárania. Alfa, Bratislava 1989, 384 s. 10. VEJVODA, S.: Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí. Zeross, Ostrava 1999, 249s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Princip spojování materiálů. Rozebíratelné a nerozebíratelné spoje kovových a nekovových materiálů. Fyzikální podstata vzniku obou typů spojů. Svařování, pájení, lepení, nýtování, šroubování a dělení materiálů jako výrobní procesy spojování. - Svařování, přehled a rozdělení metod, zdroje tepla, svařování plamenové, ruční obloukové svařování obalenou elektrodou, obloukové svařování v ochranných atmosférách WIG (TIG) a MIG/MAG, automatické svařování pod tavidlem, elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování třením, plazmatem, elektronovým paprskem, laserem, výbuchové svařování, tlakem za studena, zvláštní způsoby svařování. - Svařitelnost materiálů, přídavné materiály, předehřev, tepelné zpracování, odstraňování vnitřních napětí. Trhliny za studena, za horka, žíhací, lamelární. Vady svarových spojů a jejich klasifikace. Princip tepelného dělení (řezání) materiálu kyslíkem, metalurgické procesy při řezání. Dělení materiálu a příprava svarových ploch plazmatem, elektronovým paprskem, laserem, vodním paprskem. - Pájení kovů a slitin. Měkké pájení, tvrdé pájení. Pájky a tavidla. Lepení kovů a nekovových materiálů. Druhy lepidel a vlastnosti lepeného spoje. Technologie lepení. Nýtované spoje a spoje šroubované. Spoje kombinovanými technikami. - Volba a užití spojů, zásady výpočtu svařovaných, pájených, lepených a jiných druhů spojů v konstrukcích. Kritéria pro výběr technologií spojování, zásady zabezpečování jakosti spojů. Normy pro řízení a zabezpečování jakosti ČSN-ISO 9000. Nedestruktivní zkoušky ke zjištění a klasifikaci vad spojů. - Kritéria křehkého a únavového porušování spojů, křehký lom, statický a kvazistatický lom, nízkocyklová únava, vysokocyklová únava, tepelná únava spojů. Porušení creepem, korozí pod napětím, mezikrystalovou korozí, aj. mechanismy. Pravidlo kumulace poškození. - Degradace struktury a vlastností spojů během exploatace. Křivka havarijní výpadkovosti provozovaných zařízení. Vývoj poruch soudržnosti cyklicky namáhaného svařovaného tělesa. Strukturní stabilita dlouhodobě staticky a dynamicky namáhaných svarových spojů. Cvičení: - Mikrostrukturní charakteristiky svarových spojů. Struktura, vlastnosti a strukturní změny -laboratorní práce. - Vady celistvosti svarových spojů, klasifikace vad dle ČSN ISO 6520 (1992)- laboratorní práce. - Svařitelnost ocelí uhlíkových. Stanovení vlastností svarových spojů výpočtem hlavních parametrů - výpočtové cvičení. - Svařitelnost legovaných ocelí. Stanovení vlastností svarových spojů výpočtem hlavních parametrů - výpočtové cvičení. - Pájené, lepené, nýtové a šroubové spoje. Spoje kombinovanými technologiemi a zvláštní druhy spojů – laboratorní cvičení. - Degradace struktury a vlastností spojů – laboratorní cvičení. - Zkušební test, zhodnocení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.